Mezi pirátskými poslanci je v tuto chvíli jeden pozitivně testovaný na nemoc COVID, František Navrkal z Ústeckého kraje. Nemoc má lehký průběh a přejeme mu brzké uzdravení. Samozřejmě jsme podnikli všechna opatření, abychom zamezili šíření nákazy. Hygiena zatím nekontaktovala lidi, se kterými přišel do styku, nicméně několik našich poslanců zůstane v tuto chvíli dobrovolně z preventivních důvodů doma a nechají si udělat test. Kancelář Poslanecké sněmovny byla informována.

Piráti se chovají maximálně obezřetně. V rámci poslaneckého klubu byla již dříve vyhlášena ve vnitřních prostorách povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy, pracovníci převedeni na home office a jednání probíhají přes telekonference. Z těchto důvodů jsme požádali předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, aby se zítřejší mimořádná schůze konala v režimu polovičního počtu, abychom snížili riziko nákazy. Současně jsme požádali, aby Sněmovna našla řešení, jak umožnit veřejnosti účast na jednáních výborů bez zdravotního rizika. Nelze připustit, aby se pod zástěrkou koronaviru schvalovaly špatné či prolobbované zákony.

Tímto způsobem je dnes s vyloučením veřejnosti projednávána například zásadní reforma exekucí, takže i na výborech zastáváme názor, že je projednání třeba přerušit a najít způsob, jak se veřejnost může jednání bezpečně účastnit. Dnešního jednání Ústavně právního výboru k exekucím se za Piráty zúčastní zodpovědný poslanec Lukáš Kolářík.