Za vedení Pirátů bereme od počátku incident Lukáše Koláříka velmi vážně a adekvátně tomu činíme navazující kroky, což jsme komunikovali také v dřívějších vyjádřeních. Podezření vznesená proti Lukáši Koláříkovi vnímáme  - a to zejména v kontextu nových informací v médiích - jako neslučitelná s dalším působením v České pirátské straně.

Za netransparentní a problematický považujeme rovněž fakt, že k informování vedení strany o incidentu došlo ze strany Lukáše Koláříka s výrazným zpožděním a v neúplné formě, což zpomalilo celý proces vyvození adekvátní odpovědnosti.

Vzhledem ke všem zmíněným skutečnostem Republikové předsednictvo na opětovném jednání k této věci v neděli 30. 7. 2023 vyzvalo Lukáše Koláříka k ukončení i veškerých zbývajících funkcí souvisejících s Pirátskou stranou včetně vládního týmu, které ještě zastával po složení politických pozic a pozastavení členství. Lukáš Kolářík s okamžitou platností ve zbývajících funkcích skončil. Toto je za Republikové předsednictvo jediný možný postup.

Další aspekty dané záležitosti řeší orgány činné v trestním řízení, tudíž nám nepřísluší se k nim vyjadřovat.