Praha, 3. ledna 2019 – Celý růst příjmů státního rozpočtu je tažený nízkou nezaměstnaností a růstem mezd ve firmách i ve státní správě. Díky růstu platů razantně rostou příjmy ze zdanění práce, a to jak daň z příjmu fyzických osob, tak především výběr odvodů sociálního pojištění. Stát má tedy dobré výsledky díky tomu, že lidé platí více na daních. Další faktor, který zlepšil výsledky rozpočtu, je navíc to, že do ČR přišly miliardy z Evropské unie – bez nich by byl rozpočet v deficitu. Je pozitivní, že vládě se konečně podařilo realizovat alespoň nějaké investice, nicméně stále to není dostatečné. Navíc si musíme počkat na vyhodnocení NKÚ, které ukáže, kolik se skutečně z těch naslibovaných investic podařilo zrealizovat a nakolik jde o dofinancování staveb z minulých let. Piráti jsou přesvědčeni, že investice by měly stoupnout alespoň na 10 procent celkového objemu rozpočtu. Mimoto, rovněž podporujeme snížení zdanění práce, navrhujeme proto zvýšit slevu na poplatníka o 5 tisíc Kč. Všem zaměstnancům v zemi by tak tyto peníze zůstaly. Výpadek těchto příjmů navrhujeme kompenzovat úsporami v provozních výdajích státu, které vláda bohužel vůbec nehledá.