Praha, 21. února 2019 – Vláda ČR v pondělí schválila změny v agendě jaderných elektráren. Ty se zásadně dotýkají výstavby jaderných zdrojů. Tím, že vláda zařadila příslušný bod na jednání na poslední chvíli, znemožnila diskusi nad změnami. Veřejnosti byly vládou schválené úpravy představeny až dnes, na Mezinárodním energetickém fóru konaném v Poslanecké sněmovně pod záštitou Hospodářského výboru a s účastí pirátských poslanců Petra Třešňáka a Martina Jiránka.

Vláda prostřednictvím nového zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla dnes představila na Mezinárodním energetickém fóru v Poslanecké sněmovně ideu investorského modelu pro výstavbu nových jaderných bloků v ČR. Její podstatou je výstavba prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ na základě smlouvy mezi touto dceřinou společností, samotným ČEZem a vládou o společném postupu. Piráti tento model nepovažují za nejvhodnější pro daný účel.

„Problematikou se dlouhodobě zabýváme a po zvážení všech scénářů prezentujeme jako nejvhodnější řešení odkoupení této dceřinky ČEZu do stoprocentního vlastnictví státu. Nejen, že díky tomuto kroku by nehrozilo napadení záměru ze strany minoritních akcionářů, ale zároveň tím bude zaručeno, že společnost bude pod veřejnou kontrolou a bude podléhat i registru smluv, na rozdíl od ČEZu. V tuto chvíli je tématem jen první etapa, tedy dva paralelní kroky: Získání povolení k umístění a výběrové řízení. Teprve na základě údajů z výběrového řízení, především nabízené ceny a harmonogramu, může dojít ke kvalifikovanému rozhodnutí,“ uvedl Petr Třešňák.

Česká republika řeší téma dostavby jaderných elektrárenských bloků již několik let. Na tento proces se připravuje i vláda prostřednictví stálého výboru pro jadernou energetiku. Ten vláda v pondělí přejmenovala a aktualizovala jeho statut. A to za velmi nestandardních okolností. K dnešnímu dni například stále není finální schválená verze dostupná v oficiálním informačním systému vlády. Navzdory vstřícnému gestu v podobě zástupců opozice v tomto výboru však podle zjištěných informací znamenají přijaté změny upevnění pozice premiéra, který má být nově předsedou tohoto výboru a odborné náměstky nově vystřídají samotní ministři. Premiér navíc bude rozhodovat o přítomnosti hostů a dalších odborníků. Hrozí, že výbor nebude funkční – pokud bude docházka ministrů obdobná jako účast na interpelacích, stane se stav usnášeníschopnosti raritou. Nově vymezený návrh extenzivního pojetí mlčenlivosti v poslední dostupné verzi tohoto statutu, která se bude vztahovat nejen na bezpečností otázky a rizika, však porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím i jednací řád Poslanecké sněmovny.

„Výstavba jaderných bloků je projekt dalece přesahující jedno volební období, tudíž debata o tomto zásadním kroku by měla probíhat s maximální otevřeností nejen vůči všem poslaneckým klubům, ale maximálně veřejně, transparentně a s účastí všech dotčených stran,“ uzavřel Martin Jiránek.

--