Praha, 31. července 2019 – Pirátský poslanec Petr Třešňák dnes adresoval ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi písemnou interpelaci, ve které ho vyzval ke zveřejnění konkrétních a věrohodných informací zdůvodňujících včerejší odvolání dvou členů Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vladimíra Vlka a Vladimíra Outraty. Podle Pirátů nevysvětlila vláda takto zásadní rozhodnutí dostatečně a celá situace není transparentní. „Považuji za neakceptovatelné, aby odvolání dvou vlivných pozic ERÚ nebylo konkrétně zdůvodněno,“ komentuje situaci poslanec Pirátů Petr Třešňák, který se věnuje oblasti energetiky.

„Odvolaný radní ERÚ Vladimír Vlk s ohledem na jeho minulost nevzbuzuje důvěru. Byl odsouzen za poškozování věřitele, nevysvětlil značný pokles prováděných kontrol ze strany ERÚ a média dokonce zveřejnila, že se v minulosti bez vědomí ostatních radních kontaktoval s prezidentem Zemanem. Přesto odvolání obou radních nelze zdůvodnit pouze obecnými frázemi,“ vysvětluje Třešňák.

ERÚ musí být ze zákona nezávislý na prezidentovi, poslancích i vládě. Přímo v § 17 energetického zákona je uvedeno: „Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí.“

Vláda ve svém obecném zdůvodnění uvedla, že radní jednali ve prospěch regulovaných subjektů, se kterými měli dle vlády „nestandardní“ kontakty. ERÚ by měl hájit práva všech subjektů – tedy spotřebitelů i regulovaných osob. Taktéž není ve zprávě vlády zdůvodněno, v čem spočíval „nátlak na zaměstnance ERÚ“ či zajišťování „pozitivní mediální prezentace“ ze strany regulovaného subjektu.

„Nový předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček, který působil v poslední době ve společnost Ernst & Young, má nepochybně značné zkušenosti v oblasti energetiky. Zároveň je nutné dodat, že dříve působil v ERÚ, odkud odešel v roce 2012 po ostré kritice ze strany tehdejší předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové. Vláda zkrátka provedla tuto změnu natolik nečekaně a rychle, že ani adekvátně nepředstavila nové radní a nedoložila jejich důvěryhodnost a nezávislost,“ uvádí Třešňák a dodává: „Nestandardní byl i postup projednávání příslušného materiálu, který se v informačním systému eKLEP objevil až kolem třetí odpoledne jako materiál pro budoucí jednání vlády, již o hodinu později byl označen jako projednaný.“