Praha, 17. dubna 2020 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš podal dnes písemnou interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v souvislosti s efektivitou a transparentností nákupů zdravotnických ochranných pomůcek. V interpelaci Ivan Bartoš žádá o odpovědi v souvislosti s několika problematickými nákupy, kdy dodavatelem zdravotnického zboží byly dosud neaktivní neznámé společnosti a výsledná cena zakázky byla neúměrně vysoká. Bartoš žádá rovněž úplnější a přehlednější zveřejňování informací o nákupech a lepší koordinaci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra.

„Současná pandemie je pro ministra zdravotnictví nepochybně velmi složitá, nicméně pokud zakázky na dodávky respirátorů za 1,2 miliardy korun získá firma, která dle naposledy evidovaných údajů nevykonávala žádnou činnost s nulovými tržbami a žádnými zaměstnanci, tak je mojí povinností žádat od ministra vysvětlení,” komentuje svoji interpelaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Dne 7. dubna 2020 objednalo Ministerstvo zdravotnictví respirátory na úrovni FFP2 za 51 milionů korun od společnosti Recea Prague, s.r.o. Předmětem podnikání této společnosti je dle dokumentů v obchodním rejstříku obchod, mlekárenství, řeznictví, pekařství atd. Celkově již ministerstvo zakoupilo u této společnosti respirátory za částku převyšující 300 milionů korun bez DPH. Pirátský analytický tým odhalil, že jednatel této společnosti Jan Kunc má navíc 18 exekucí na částku přesahující 3 miliony korun a jeho trvalé bydliště je evidované na MČ Praha 5. Tato společnost navíc naposledy evidovala roční tržby v hodnotě pouhých 116 tisíc korun, hospodařila se ztrátou 1,8 milionů korun a je značně zadlužená se záporným vlastním kapitálem.

„Požádal jsem pana ministra, aby toto dodání zboží popsal počínaje výrobcem, dále uvedením jednotlivých prostředníků až po finální dodání Ministerstvu zdravotnictví. Zajímalo mě rovněž, jak jeho úřad vyhodnotil důvěryhodnost svých dodavatelů,” vysvětluje Bartoš.

V minulém týdnu Ministerstvo zdravotnictví nakupovalo medicínské masky od společnosti La Factory, s.r.o.. V posledním měsíci tato společnost získala zakázky u Ministerstva zdravotnictví již za 1,2 miliardy korun. Přitom naposledy zveřejněna účetní závěrka La Factory, s.r.o. dokládá, že tato společnost byla kompletně nečinná - nulové tržby, žádní zaměstnanci a celková aktiva v hodnotě pouhých 99 tisíc korun.

„Tato společnost působí jako prázdná schránka a je na první pohled zřejmé, že se jedná o pouhého prostředníka. Ve stavu nouze neprobíhají z logických důvodů klasická výběrová řízení, nicméně to neznamená, že bychom měli rezignovat na transparentnost a efektivitu. Ve své interpelaci jsem se tázal rovněž na rekordní cenu za jeden kus respirátoru FFP2 v hodnotě 866 Kč. Tyto respirátory dodala pro změnu společnost Batist Medical, a.s.. Tato cena je mnohonásobně vyšší než u jiných zakázek na dodávku respirátorů FFP2, a proto je nutné vysvětlení ze strany ministerstva,” dodává Bartoš.

„V současné době pandemie je vzájemná souhra mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra zcela zásadní. Již při pohledu na dodavatele zdravotních ochranných pomůcek je zřejmý rozdílný přístup k výběru dodavatelů. Oba ministři by se v této situaci měli soustředit především na zmírnění důsledků pandemie. V interpelaci jsem se proto také dotazoval na vzájemnou koordinaci obou resortů,” uzavírá Bartoš.