Praha, 10. prosince 2020 – Piráti zaslali premiéru Andreji Babišovi a vicepremiéru Karlu Havlíčkovi otevřený dopis, ve kterém vyzývají vládu k lepšímu zacílení investic v rámci Národního plánu obnovy. Ten bude základem pro čerpání až 182 miliard korun z unijního Fondu obnovy, což jsou peníze financované z mimořádné společné půjčky EU. Cílem fondu je překonat současnou ekonomickou krizi, modernizovat ekonomiky evropských států, aby byly udržitelné a konkurenceschopné v 21. století, a zmírnit dopady klimatické změny. Všechny dosavadní plány investic z pera vlády se zaměřují spíše na zastaralá řešení, proto Piráti nabídli pomoc s přípravou a spolu s dopisem zaslali seznam prioritních oblastí, které posunou Česko do budoucnosti.

Ačkoliv se o finální podobě Fondu obnovy vedou na unijní úrovni stále spory, každý členský stát má už nyní předložit Evropské komisi svůj Národní plán obnovy, jehož cílem je oživit hospodářství evropských zemí po pandemii. Jeho smyslem však není záplatovat výpadky příjmů firem a států, investice mají směřovat především do inovací a udržitelnosti tak, aby Evropa byla připravena na příští krize a vývoj světové ekonomiky v příštích desetiletích. Proto má být podle požadavků komise 37 % celkového objemu vyčleněno na projekty, které pomohou zmírnit dopady klimatické změny, a 20 % má být vyčleněno na digitalizaci. Piráti se obávají, že vláda toto zacílení má jen formálně na papíře, ale fakticky bude dotace směřovat na záplatování výpadků z krajských a obecních rozpočtů, za které sama nese zodpovědnost, případně unijní fondy využije na dotace velkým firmám s malou přidanou hodnotou.

Piráti požadují investice primárně do modernizace ekonomiky, rozvoje pedagogických pracovníků a modernizace školství, ochrany vody a krajiny, transparentních IT systémů, zateplování budov, vysokorychlostních železnic, elektromobility, kyberbezpečnosti či rekvalifikace pracovníků.

„Vyzýváme vládu, aby nepromarnila tuto ohromnou příležitost a investovala do inovací a udržitelného hospodářství s vysokou přidanou hodnotou. Nenechme naši budoucnost zalít do betonu,” uvedl František Kopřiva, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti. „Požadujeme, aby vláda plán konzultovala se zástupci obcí a krajů, odborníky a Parlamentem. Například na slovenském plánu se podílí více než stovka expertů. Proto zvážíme svolání mimořádné schůze Sněmovny,” popsal Kopřiva.

„Co v plánu vlády chybí nejvíc, je moderní přístup k péči o vodu v krajině. Prioritou by měla být podpora péče o krajinu, zvyšování vsakovacích kapacit půdy a zmenšování polí. Speciální péče by také měla jít bývalým uhelným regionům, hlavně k podpoře lokálních menších podniků. Místo toho se plánuje betonování, betonování a rozdávání peněz velkým firmám, leckdy – náhoda – patřícím do premiérova holdingu,” kritizoval Vít Rous, expert Pirátů na životní prostředí a ústecký krajský zastupitel.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy je klíčové investovat do nových pracovních míst.

„Byť v šibeničním termínu, Evropská unie nabízí slušné množství peněz. Důležité je posunout naše inovativní obory a také se postavit ke klimatické krizi. Místo koncepčního plánu, konzultací s odborníky a inspirace v zahraničí nám ale neschopná vláda dodává jen neurčitý pelmel nápadů. A to v čele s premiérem, který evropské peníze sám systematicky shrnuje pod sebe,” dodal Peksa. Do budoucna vidí jako podstatné investice do kyberbezpečnosti nemocnic nebo dekarbonizaci, neboli omezování emisí skleníkových plynů.