Praha, 16. června 2021 – Maďarský parlament schválil zákon, který mimo jiné zakazuje zobrazování a propagaci homosexuality. Tento zákaz je nejen dalším omezení svobody slova a svobody médií v Maďarsku, ale také další útok na LGBT+ komunitu.

Právě mladí LGBT+ lidé potřebují podporu a informace, které jsou důležité pro jejich sebepřijetí a duševní vývoj. Osvěta a vyvážené informování o odlišnostech, které maďarský premiér Viktor Obrán manipulativně označuje za propagaci, jsou důležité pro vzájemné porozumění a odbourávání předsudků. Takovéto popírání reality ve svém důsledku uškodí nejen sexuálním menšinám, ale celé společnosti. Jsem přesvědčený, že na školách by se mělo hovořit o tom, že součástí společnosti jsou i lidé chudí, hendikepovaní nebo právě sexuální menšiny, nikoliv tyto skupiny obyvatel vytěsňovat z povědomí, což vede v praxi k jejich stigmatizaci a faktickému vyloučení ze společnosti.

Podle organizace Budapest Pride 42 procent LGBT+ lidí v Maďarsku zvažovalo sebevraždu a 30 procent se o ni pokusilo. Více než polovina maďarských LGBT+ mladistvých se ve škole cítila v ohrožení kvůli své sexuální orientaci a 37 procent kvůli své genderové identitě. Tento návrh ještě zhorší už tak alarmující situaci v Maďarsku.

K dodržování základních principů demokracie, právního státu a lidských práv se Maďarsko dobrovolně přihlásilo mj. při svém vstupu do Evropské unie. V posledních letech jsme ovšem svědky porušování těchto hodnot ze strany maďarské vládnoucí strany Fidesz, která místo řešení reálných problémů vytváří umělé nepřátele uvnitř společnosti za účelem udržení své moci. Omezování svobody slova a útoky na LGBT+ komunitu uvnitř EU nelze přehlížet. Evropská unie i Česká republika musí tyto metody odsoudit a využít dostupné možnosti pro podporu svobody slova a sexuálních menšin v Maďarsku.