Praha, 4. dubna 2018 – Pirátská strana zveřejnila výroční zprávu o svém hospodaření za rok 2017. Třetí nejsilnější parlamentní strana uzavřela rok s přebytkem 50 milionů korun. Ten vznikl jak státním příspěvkem na úhradu volebních nákladů za parlamentní volby, tak i významnou pomocí dárců a příznivců Pirátů. Právě díky těmto podporovatelům byla pirátská kampaň úspěšná, aniž by se strana kvůli volbám zadlužila.

„Dary jsou pro Piráty zásadním zdrojem financí. V uplynulém roce jsme takto získali 7,6 milionu, včetně bezúplatných plnění, kam spadají výlepy propagačních materiálů, vývěsy bannerů nebo polepy vozů. Především díky příznivcům jsme mohli vést kampaň, aniž bychom se komukoliv politicky a finančně zavázali. A tento způsob finančního fungování strany bychom rádi zachovali. Příspěvek od státu na úhradu volebních nákladů sice tvoří ve výroční zprávě většinu příjmů, ale je jednorázový. Proto je třeba s touto částkou počítat i v příštích letech a rozumně ji rozložit. Od našeho vzniku vedeme otevřené a vyrovnané hospodářství a budeme v něm pokračovat,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Již v závěru předvolební kampaně, v říjnu 2017, uvedla organizace Transparency International, že kampaň Pirátů měla nejprůhlednější financování. Piráti navíc byli v poměru k nákladům vynaloženým na kampaň nejúspěšnější politickou stranou v parlamentních volbách, zvláště díky darům a dobrovolné činnosti příznivců: „Kromě zdrojů ze zmíněných darů a bezúplatných plnění se nám povedlo zaujmout i crowdfundingovou kampaní Pirátská plavba do Sněmovny, kterou jsme financovali plavbu lodi po Vltavě a Labi a sérii akcí na Moravě. Děkujeme všem, kteří se na naší práci podílejí finančně i dobrovolnou činností. Jsme rádi, že nám lidé důvěřují,“ uzavírá předseda strany Ivan Bartoš.

<h3>Odkazy</h3>