Praha, 14. března 2019 - Piráti zaslali své připomínky k záměru na sloučení dávek na bydlení, který představila ministryně práce a sociálních věcí. Upozorňují, že i když souhlasí se záměrem dávky zjednodušit a zpřehlednit, je třeba vzít v úvahu, že navržené zásady nijak neřeší příčiny ztráty bydlení a nezavádí kýženou systémovou změnu ve vztahu k lidem ohroženým ztrátou bydlení.

„Návrh pouze mění podmínky přístupu k pomoci, a to směrem k jejich zpřísnění. Vnímám opravdu velké riziko, že se zamýšlená změna vedle takzvaných obchodníků s chudobou nepříznivě dotkne zejména mnoha potřebných osob. Je to další ne příliš slibný pokus, jak řešit dlouhotrvající problém bez komplexního zákona, který by jasně určil mantinely a stanovil pravidla hry,“ uvedla Richterová, která se svým týmem připomínky za Piráty zpracovala.

Richterová žádá ministerstvo, aby vzhledem ke značnému počtu osob (podle dostupných statistik v řádu minimálně několika desítek tisíc), jichž se změna dotkne, předložilo komplexní datové podklady v podobě skutečně důkladné analýzy dopadu zavedení uvažovaných změn. Dále zdůrazňuje potřebu klást větší důraz na přijetí zákona o bydlení, včetně podpory role obcí v bydlení. Kulatý stůl k tématu pořádaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je naplánován na 20. března odpoledne.