Praha, 29. ledna 2021 – Od září celá Česká republika trpí další vlnou uzavření provozů a celkově společenského života. Jednou z nejzasaženějších oblastí je kultura, na níž závisí řada dalších profesí. Státní podpora pro kulturní průmysl a jednotlivé profese však skončila před Vánoci, spuštění programu Covid kultura III je v nedohlednu a o jeho parametrech se teprve diskutuje. Bez rezerv jsou již více než měsíc desítky tisíc lidí. Identifikovali jsme proto za Piráty několik zásadních bodů, se kterými by měl nový dotační program počítat.

  • Rozhodné období: S ohledem na pomalou přípravu dalšího z programů je nutné zajistit, aby žadatelé měli možnost požádat o příspěvek od doby ukončení programu předchozího, tj. od 21. prosince 2020.

  • Vymezený okruh profesí: Je nutné myslet na všechny, nikoliv jen na umělecké profese. Do podpory by měly být zahrnuty i profese podpůrné, bez jejichž odborné práce by se umělci nemohli obejít (maskéři, technici, produkční, tajemníci hudebních těles, organizátoři, manažeři, lektoři, agenti a agentury i další). Tyto profese se na živé kultuře podílí stejně jako profese ryze umělecké.

  • Souběh příjmů: Považujeme za nepřijatelné, aby žadatelé museli prokazovat, že nedosáhli v daném období určitého příjmu, který by v praxi znamenal, že na podporu nemají nárok.

  • Přerušení živnosti: Místo pravidla, že žadatel nesmí mít přerušenou živnost, považujeme za férové stanovit alespoň nějakou hranici aktivní živnosti v roce 2020. Někteří už v první vlně živnost přerušili. Ve druhé vlně opatření pak někteří často neměli ani na zálohy, a proto jim nic jiného než přerušit živnost, nezbývalo.

  • Souběh s jinými formami podpory: Žadatel by měl mít na podporu nárok i v případě, že pobírá jiný druh podpory (např. kompenzační bonus, program Antivirus nebo Covid – nájemné III, rodičovský příspěvek aj.).

  • Reprodukovaná hudba: V minulém programu nebylo pamatováno na DJ’s, kteří hrají reprodukovanou hudbu. V praxi totiž hudbu nakupují a poté s ní dále pracují.

Naším cílem je minimalizování počtu bezvýchodných případů a finančních a sociálních propadů všech, kdo se na kulturním životě podílejí. Je třeba se poučit z chyb předešlých podpůrných programů