„Najít práci, která odpovídá našim představám, možnostem, schopnostem a podmínkám, není vždycky snadné. A to ani pro ty z nás, kteří nemáme specifické potřeby nebo z jiného důvodu na trhu práce náročný start či restart. Je přitom v zájmu nás všech – jak přímo lidí patřících do nejzranitelnějších skupin, tak i nás ostatních i státu jako celku – aby práci měli všichni, kteří o ni stojí a vykonávat ji můžou. A aby pro to měli adekvátní podmínky. Mám proto radost, že díky sociálním podnikům bude šance ji najít a udržet zase o něco vyšší,” vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a poslankyně Olga Richterová, která se tématem dlouhodobě zabývá. Kromě předložení zákona o sociálních podnicích v minulém volebním období také mimo jiné společnou organizací akce Týdny sociálního podnikání v období aktuálním. Na té se podílela spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

Kromě lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, či mladých lidí vycházejících z ústavní péče, půjde například o osoby začleňující se zpět do společnosti po výkonu trestu, lidi v předdůchodovém věku nebo lidi pocházející ze znevýhodněného prostředí s těžkým životním startem. „Každý si zaslouží šanci. Liší se ale velmi konkrétní potřeby. To, že budou v Česku dál rozvíjené sociální podniky, které šanci na trhu práce nabízejí, je pro mnohé lidi naprosto klíčové. Možnost pracovat a začlenit se do společnosti je zásadní. U mnohých to navíc může zlepšit i situaci celé rodiny a v důsledku tak pomoci i s nerovným startem dětí, které v ní vyrůstají,” vyjmenovává přínosy rozmanitých sociálních podniků Richterová.

„A co je také velmi důležité, vznikne registr sociálních podniků, který usnadní orientaci těch společností ze soukromého sektoru, které chtějí spolupracovat se spolehlivými, důvěryhodnými podniky, a které hledají firemní partnery a dodavatele. To opět může pomoci rozšířit možnosti na trhu práce, zlepšit podmínky lidem v nich pracujícím a zajistit stabilní příjmy pro integrační sociální podniky,” doplňuje podrobnosti Zuzana Freitas Lopesová, pirátská náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. 

Společně s tzv. malou novelou, která už také prošla Sněmovnou, a která umožní lepší domácí a azylovou péči, jde o další velký krok směrem ke zlepšení sociální politiky a rovných příležitostí. O což Piráti kontinuálně usilují.