Praha, 3. června 2019 – Odvolatelnost nejvyššího státního zástupce nikoliv dle libovůle vlády, ale pouze cestou kárného řízení, a pevně stanovená funkční období vedoucích státních zástupců. Tato opatření obsahuje návrh, který dnes Piráti zaslali předsedovi vlády Andrejovi Babišovi, ministryni spravedlnosti Marii Benešové a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi.

„Nejvyšší státní zástupce nesmí být loutkou vlády. V návaznosti na kulatý stůl, který jsme v reakci na proběhlá shromáždění za nezávislost justice uspořádali ke konci května ve Sněmovně, dnes přicházíme s konkrétním návrhem zákona, který garantuje hlavní záruky nezávislosti státního zastupitelství,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Návrh obsahuje pouze nejzákladnější opatření nezávislosti státního zastupitelství: * Odvolatelnost nejvyššího státního zástupce pouze cestou kárného řízení. Dosud byl odvolatelný vládou bez udání důvodu. * Pevná funkční období vedoucích státních zástupců 7 let a u nejvyššího státního zástupce 10 let. * Přechodná ustanovení, dle kterých se zbývající funkční období současných vedoucích státních zástupců odstupňuje dle stávající doby výkonu funkce tak, aby došlo k postupné obměně. * Současný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zůstane ve funkci 7 let od účinnosti zákona. Bude také organizovat výběrová řízení na vrchní státní zástupce. * Vrchní státní zástupci se obmění po 3, respektivě 5 letech od účinnosti zákona. * Dvě po sobě jdoucí funkční období vedoucího státního zástupce nebudou možná, s výjimkou okresních státních zástupců.

„Poté, co s návrhem seznámíme vládu s prosbou o sdělení jejich stanoviska, obrátíme se na ostatní politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, abychom jej případně ještě dotvořili a mohli v rámci podpory napříč politickým spektrem předložit tak, aby vstoupil v účinnost co nejdříve,“ dodal Michálek.

Na přípravě návrhu se podílela platforma Rekonstrukce státu.