„Porodnického násilí se zdravotníci nedopouští s cílem ublížit, ale děje se nevědomě, vlivem třeba zastaralého vzdělání nebo postupů instituce, ve které pracují. Pojmenování problému je prvním krokem k tomu, aby v budoucnu k takovému chování nedocházelo,“ uvádí pirátka a porodní asistentka Veronika Hažlinská.

„Je skvělé, že v mnoha porodnicích dochází především v posledních letech nejen ke stavebním úpravám, ale i ke změně přístupu k rodící ženě a jejímu dítěti. Dochází k větší podpoře přirozeného porodu, kontaktu matky a dítěte nebo rozvoji návazné poporodní péče. My teď pracujeme na tom, abychom tyto příklady dobré praxe dostali systémově všude, tak aby tato péče byla dostupná ženám a rodinám po celé republice,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, který tuto agendu na ministerstvu zdravotnictví aktivně řeší a pomáhá nám tak plnit program.

V letošním roce například vešel v platnost metodický pokyn pro přítomnost zákonných zástupců a osob blízkých u nezletilých pacientů, pod který spadají i novorozenci a jejich rodiče, na jehož vzniku jsme na se ministerstvu zdravotnictví podíleli.

Dále se snažíme zlepšit nastavení mezioborové spolupráce a sjednotit postup péče o matku a novorozence, proto trváme na vytvoření jednotné koncepce péče o matku a dítě, která by pomohla ženám zdostupnit např. péči porodních asistentek nebo zjednodušila přístup ke specializovaným fyzioterapeutům.

Připravujeme strategii implementace programu Baby friendly Hospital Initiative 2018, který stanovuje dobrou praxi pro podporu kojení v porodnicích.

Zasazujeme se také o vznik Koncepce porodní asistence a národních postupů v porodní asistenci, aby péče porodních asistentek byla pro ženy dostupnější, a to nejen v těhotenství, za porodu, ale i po něm.

V neposlední řadě pracujeme na zpřístupnění statistických dat z jednotlivých porodnic ve srozumitelné formě, díky čemuž může laická i odborná veřejnost sama zhodnotit úroveň poskytované péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Našim dlouhodobým cílem v této oblasti je, aby každá žena měla dostupnou odbornou a respektující péči a příchod dítěte na svět tak byl pozitivní zkušeností nejen pro ni a její dítě, ale i pro jejich nejbližší okolí.