Praha, 26. srpna 2021 – Piráti a Starostové dnes zakončili letní sérii snídaní pro novináře. Tématem diskuze byla oblast českého školství, konkrétně propojení trhu práce se vzděláváním, podpora školních poradenských pracovišť a zatraktivnění výuky na školách. Snídaně se zúčastnili koaliční experti – místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík, poslanec Pirátů Lukáš Bartoň, náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě Andrea Hoffmannová (Piráti) a senátor Mikuláš Bek (STAN).

„Dvacet let víme, že český vzdělávací systém nefunguje dobře jako sociální výtah, nedaří se na ty nejvyšší stupně vzdělávacího systému přivádět děti, jejichž rodiče nejsou vysokoškoláci. V tom zaostáváme za většinou vyspělých zemí. Čeká nás velká proměna trhu práce, která souvisí s technologickými proměnami. Je proto potřeba otevřít debatu o dobudování profesního vysokého školství, modelu polytechnik, podobně jako v Německu. Byly by to instituce, které by propojovaly zaměstnavatele se vzdělávacím systémem a umožnily by integrovat část vyšších odborných škol,“ řekl na úvod Petr Gazdík, člen školského výboru Poslanecké sněmovny za hnutí STAN.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě, následně zmínila příklady úspěšné praxe na lokální úrovni, které lze aplikovat na celostátní úrovni. „Chceme podpořit každodenní práci učitelů, zaměříme se proto na podporu školních poradenských pracovišť. Speciální pedagog, školní psycholog a kariérní poradce by měli být součástí každé školy. To se bohužel neděje hlavně kvůli tomu, že financování těchto pozic není systémové. To je něco, co chceme změnit. Chceme zafixovat tyto profese jako automatickou část všech škol. V Ostravě máme pilotní program kariérních poradců, kde na čtyřiceti školách tito lidé fungují. Toto je systémová změna a my uděláme maximum, aby se tak stalo,“ nastínila Andrea Hoffmannová.

Tématem byla také širší změna vzdělávací soustavy. „Měl by vzniknout nový typ střední školy, který zkombinuje gymnaziální a odborné vzdělání. Umožní studentům, aby v průběhu studia na střední škole získali vstupní znalosti a dovednosti jak pro odbornou kariéru hned po střední škole, tak pro profese, které vyžadují další vzdělávání. Nesmíme žáky nutit dělat zásadní rozhodnutí o budoucí kariéře ještě před vstupem na střední školu, a to bez možnosti pozdější změny,“ nastínil dnes na tiskové konferenci senátor STAN a člen koaličního vládního týmu pro oblast školství Mikuláš Bek.

Lukáš Bartoň, pirátský poslanec a místopředseda školského výboru, nastínil vizi vzdělání podle Pirátů a Starostů. „Podle mezinárodních průzkumů pouze třetina žáků chodí do školy ráda. To je potřeba změnit. Mou osobní ambicí je do roku 2030 zdvojnásobit počet žáků, které škola baví. Musíme zatraktivnit výuku - nejen obsah, ale jakou formou se toto učivo podává, a to skrze zavádění experimentů do výuky. Předměty, které mají potenciál být plné experimentů jako fyzika nebo chemie, se mohou stát předmětem, který bude u žáků nejvíce oblíbený. Chceme také posílit vzdělávání pedagogů. Cílem je, aby i učitelé měli zájem se dále vzdělávat,“ dodal na závěr poslanec Pirátů.