Praha, 20. prosince 2021 –⁠ Současný primátor Zdeněk Hřib po čtyřech letech obhájil svou pozici pražského lídra pirátské kandidátky. Povede tak Piráty znovu do voleb, které proběhnou na podzim příštího roku. Ve finálovém klání získal důvěru pražské členské základny před Janou Komrskovou, místostarostkou městské části Praha 10. V lednu pak bude zvolen zbytek čela kandidátní listiny, o nichž bude v primárních volbách opět hlasovat na 271 členů a členek Pirátské strany s hlasovacím právem v hlavním městě. Zdeněk Hřib zvítězil v poměru 116:85.

„Praha si zaslouží kontinuitu a stabilitu. I přesto, že naše volební období hodnotím jako úspěšné, tak logicky nebylo možné za tři roky dokončit všechny projekty, které jsme zahájili. Pokračovat chci zejména ve splnění slibu vysázet milion stromů za 8 let, v naplňování Klimatického plánu od solární elektrárny až po bioplynovou stanici, chci také začít stavět městské byty na pozemcích, jejichž směnu se státem teď dokončujeme. Do Prahy přijdou díky našemu intenzivnímu vyjednávání desítky miliard korun z EU na rozvoj města, a budeme tak moci stavět další mosty, školy a školky, P+R parkoviště i metro D a vnitřní okruh. Také pevně věřím, že nová vláda konečně pohne s vnějším okruhem a postaví co nejdříve úsek 511, pro který my už vykupujeme zelené pásy, zatímco stát nevykoupil zatím ani metr pozemku na samotnou silnici. Jako velmi složitý úkol, který rozhodně nechci vzdát, vidím také potřebu stmelit mezigeneračně rozdělenou společnost zase dohromady,“ dodává k tomu primátor hl. m. Prahy Hřib.

„Zdeňkovi bych ráda pogratulovala k vítězství. Pražská členská základna si vzhledem k výsledku přeje Zdeňkovo pokračování ve funkci, což já samozřejmě plně respektuji. Určitě mám v plánu usilovat o volitelné místo na pražské kandidátce a pracovat pro hlavní město jako zastupitelka,” popřála k vítězství primátorovi Jana Komrsková.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli mi dát hlas. Bude mi ctí reprezentovat pirátské hodnoty a prosazovat pirátský program i v dalším volebním období. Beru to jako pokračování svého závazku ze všech sil pracovat pro Prahu. Velmi děkuji také Janě Komrskové, Jiřímu Brůžkovi i Magdaleně Opletalové, za férový souboj a věcně vedenou debatu a těším se, že společně povedeme kampaň na čelních místech kandidátky s tím nejlepším programem pro Prahu. Naším společným cílem do nadcházejících měsíců bude získat co nejlepší volební výsledek a pokračovat v započaté práci,” říká Zdeněk Hřib.

Pirátské primární volby budou pokračovat po novém roce, kdy se rozhodne o obsazení kandidátky na pozicích 2. až 13. pražské kandidátky. Kompletní výsledky primárek pro čelo kandidátky se veřejnost dozví začátkem března 2022.