Praha, 11. června 2019 – Pod záštitou pirátské předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové se dnes odehrál kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami. Zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, průmyslu i nevládního sektoru diskutovali zejména o účelu stamiliardových výnosů z dražeb povolenek a nově vznikajícím modernizačním fondu.

„V emisních povolenkách se točí miliardové částky. Během prvního čtení v minulém týdnu jsem otevřela zejména problematiku zastropení částky účelově směřující na ochranu životního prostředí. I dnes jsem za Piráty prezentovala postoj, podle nějž by výnosy z emisních povolenek měly být investovány do obnovitelných zdrojů, do úspor energie a na adaptační opatření. Snížení zastropení částky na ochranu životního prostředí z dvanácti na osm miliard, kterou vládní novela navrhuje, vnímám jako promarněnou příležitost,“ uvedla po skončení setkání Balcarová.

Konání dnešní akce avizovala Balcarová již minulý týden po rozpravě na plénu Sněmovny, na níž zdůraznila, že Evropský systém obchodování s emisními povolenkami je klíčovým nástrojem pro snižování vypouštění skleníkových plynů z průmyslu a energetiky.