Praha, 17. června 2020 – Piráti spolu se STAN a KDU-ČSL připravili pozměňovací návrhy k zákonu o evidenci skutečných majitelů firem, který míří do Sněmovny. Ten by totiž ve stávající podobě umožňoval Andrejovi Babišovi využít účelové výjimky pro podniky zaparkované ve svěřenských fondech a tvrdit, že skutečným majitelem holdingu Agrofert není on. „Chceme toto nehorázné ustanovení zrušit, stejně tak prosazujeme povinnost zveřejňovat v evidenci například i strukturu majetkových vztahů. Věřím, že Sněmovna zastaví agrofertizaci zákonů naší země,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že jako první na jaře na kontroverzní návrh upozornil pirátský poslanec František Navrkal.

„Vláda využila své legislativní kreativity, a i přes upozornění opozice v návrhu zákona ponechala zbytečnou výjimku, kterou po nás EU nevyžaduje. Můžeme předjímat, že důvodem jsou výhody pro současného premiéra a podnikatele v jedné osobě,“ říká předseda STAN Vít Rakušan.

„Andrej Babiš si spolu s jeho lidmi na vládě napsal na míru zákon o registru skutečných vlastníků. Účelově si do něj vložil výjimku, která by premiérovi a jemu podobným umožnila tvrdit, že pokud mají firmy zaparkované v takzvaných svěřenských fondech, nejsou jejich skutečnými majiteli. Těmi by byli podle současného návrhu de facto správci fondu. Že jde o účelovou výjimku, potvrzuje i fakt, že obdobný rejstřík na Slovensku českého premiéra jako majitele Agrofertu uvádí. Z těchto důvodů jsme ve spolupráci se STAN a KDU-ČSL připravili do zákona dvě zásadní změny,“ popsal Bartoš.

První má za cíl zrušit zmiňovanou výjimku. „Chceme odstranit kličku, která umožňuje skutečným majitelům korporací schovávat se za institut svěřenského fondu, a obcházet tak zákon o střetu zájmů. Odborníci z vládního odboru kompatibility doporučovali totožnou úpravu vládě již během přípravy návrhu, ta to však zcela ignorovala, což potvrzuje, že vládní ministři a aparát jdou zcela na ruku potřebám premiéra ve střetu zájmů,“ vysvětlil pirátský poslanec Navrkal.

Druhý návrh má výrazně rozšířit okruh zveřejňovaných informací o skutečných majitelích. „Chceme například zavést povinnost zveřejňovat strukturu majetkových vztahů. To je zcela zásadní pro rozkrývání chobotnic nastrčených a vzájemně provázaných firem, za které se skuteční majitelé, což mohou být klidně aktivní politici či jejich blízcí, často schovávají. Občané mají právo vědět, komu jdou jejich peníze jak v dotacích, tak v zakázkách, které tyto firmy pro stát dodávají,“ doplnil Navrkal. Ten na jaře jako první upozornil, že se vláda náhle rozhodla po mnohaměsíčním odkládání evidenci majitelů projednat, a to pár dnů po vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru.

Legislativa o evidenci skutečných majitelů reaguje na evropskou směrnici proti praní špinavých peněz. Navrhovaný zákon by měl konečně zamezit tomu, aby veřejné prostředky končily u neprůhledných anonymních firem. Směrnice navíc ukládá povinnost vedení veřejného rejstříku, který by umožnil kontrolu i občanům a snížil administrativní náklady. Zákon měl být účinný už od 10. ledna 2020, Piráti na zpoždění opakovaně upozorňovali, stejně jako na hrozící pokutu od Evropské unie za nesplnění povinností členského státu.