„Mým cílem je podporovat začínající zemědělce a rodinné farmy. Bez nich bude mít zemědělství nouzi o odborníky a zapálené hospodáře. Zároveň musíme ochránit úrodnost půdy i pro naše děti a vnuky. Udržitelnost zemědělství a jeho adaptace na měnící se podmínky je velkou výzvou, se kterou se musíme popasovat a já jsem připraven na tom začít pracovat," uvádí Daďourek ke svému jmenování do funkce náměstka ministra zemědělství.

Milan Daďourek (Piráti) přebírá funkci s cílem navázat na práci svého předchůdce Radka Holomčíka, který se rozhodl odejít na otcovskou dovolenou, a podporovat opatření, které pomohou českému zemědělství a venkovu přizpůsobit se klimatickým změnám, zlepšit biodiverzitu a zajistit udržitelný rozvoj. Jeho agenda bude zahrnovat dokončení rozjetých projektů a plnění cílů koaliční smlouvy. 

„Na všech uvedených tématech se musí pracovat dlouhodobě. Nelze je vyřešit během jednoho dne nebo týdne. Ale je možné začít realizovat dílčí kroky k jejich řešení. Věřím, že se podaří například zlepšit způsoby lesního hospodaření a omezit ztráty půdy splachováním za silných dešťů. Výzvou je podpora obnovy krajinných prvků - mezí, remízků, zatravněných břehů nebo tůní,” doplnil Daďourek.

Milan Daďourek (Piráti), rodák z Liberce a od roku 2000 obyvatel Počítek na Vysočině. Vzděláním ekolog a právník, Daďourek získal titul Mgr. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Bc. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesní cesta zahrnuje pozice jako CHKO Žďárské vrchy, ředitel Sdružení Krajina, akreditovaný zemědělský poradce a v neposlední řadě správce vlastní farmy, která je jeho současným zdrojem příjmů. Milan je ženatý, otec dvou dětí, a jeho záliby zahrnují historii, pěší a vodní turistiku, a chovatelství, což odráží jeho hluboké spojení s přírodou a venkovskou krajinou.

Kvůli neslučitelnosti mandátu krajského zastupitele s mandátem náměstka ministra se rozhodl Milan Daďourek odstoupit z pozice trojky na kandidátce Pirátů z Vysočiny do krajských voleb 2024. „Milanovo rozhodnutí je cestou, jak prosazovat kvalitní pirátskou politiku na té nejvyšší úrovni. Takže i když nám bude na krajské kandidátce chybět, jsem ráda, že pozici náměstka na ministerstvu zemědělství přijal a nadále zůstáváme v úzkém kontaktu a spolupráci i na krajských tématech,” uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a současně lídryně Pirátů pro krajské volby v letošním roce.