Jedním z impulsů této pomoci byl podle autorů žádosti fakt, že s nástupem pandemie covidu a souvisejících obtíží - lockdownu, finanční tísně a dalších životních nejistot - prudce stoupl počet osob s psychickými poruchami. Jak vysvětlila Ančincová, projekt je proto ze své definice zaměřen na široký okruh rodin.

Vedle toho však neexistuje dostatečná kapacita odborné péče a čekací doby na psychologa nebo psychiatra jsou i několikaměsíční. I na tento aspekt se projekt zaměřuje, jak dále popsala pirátská náměstkyně.

„„Hlavním cílem je pomoc rodinám, ve kterých má buď dítě nebo rodič či pečující osoba duševní potíže. Jde o to, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a byla jim poskytnuta a potřebná péče.”“
─ Hana Ančincová

Vedle toho však neexistuje dostatečná kapacita odborné péče a čekací doby na psychologa nebo psychiatra jsou i několikaměsíční. I na tento aspekt se projekt zaměřuje, jak dále popsala pirátská náměstkyně.

„„Počítáme s navýšením úvazků sociálních pracovníků a psychologa v sociálně aktivizační službě, síťování služeb a celkové posílení informovanosti o možnostech odborné pomoci. Od Marka Mikláše, ředitele Dětského centra Zlín, které za projektem stojí, víme, že poptávka po službách na podporu těchto rodin stále roste.”“
─ Hana Ančincová