AUTOR ČLÁNKU:
MEDIÁLNÍ ODBOR

Zlín, 1. prosince 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo zelenou pilotnímu projektu na podporu rodin s osobami potýkajícími se s duševními obtížemi. Projekt „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ připravený příspěvkovou organizací Dětské centrum Zlín má být spuštěn v březnu 2023. Na přípravě projektu se podílela Hana Ančincová z Pirátské strany, která je jako náměstkyně hejtmana Zlínského kraje za sociální oblast zodpovědná. Prostředky na provoz půjdou z unijního operačního programu Zaměstnanost+. Z celkových 10 milionů pokryje 90 procent dotace a z 10 procent bude hrazen z rozpočtu příspěvkové organizace.

Jedním z impulsů této pomoci byl podle autorů žádosti fakt, že s nástupem pandemie covidu a souvisejících obtíží - lockdownu, finanční tísně a dalších životních nejistot - prudce stoupl počet osob s psychickými poruchami. Jak vysvětlila Ančincová, projekt je proto ze své definice zaměřen na široký okruh rodin.

Vedle toho však neexistuje dostatečná kapacita odborné péče a čekací doby na psychologa nebo psychiatra jsou i několikaměsíční. I na tento aspekt se projekt zaměřuje, jak dále popsala pirátská náměstkyně.

„Hlavním cílem je pomoc rodinám, ve kterých má buď dítě nebo rodič či pečující osoba duševní potíže. Jde o to, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a byla jim poskytnuta a potřebná péče.” – Hana Ančincová

Vedle toho však neexistuje dostatečná kapacita odborné péče a čekací doby na psychologa nebo psychiatra jsou i několikaměsíční. I na tento aspekt se projekt zaměřuje, jak dále popsala pirátská náměstkyně.

„Počítáme s navýšením úvazků sociálních pracovníků a psychologa v sociálně aktivizační službě, síťování služeb a celkové posílení informovanosti o možnostech odborné pomoci. Od Marka Mikláše, ředitele Dětského centra Zlín, které za projektem stojí, víme, že poptávka po službách na podporu těchto rodin stále roste.” – Hana Ančincová