Praha, 28. února 2019 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš a pirátský poslanec Mikuláš Peksa dnes zaslali otevřený dopis ministrovi kultury Antonínu Staňkovi. Žádají o zveřejnění instrukce vydané do Bruselu k hlasování ČR pro přijetí návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Piráti chtějí vysvětlení, proč ke zveřejnění nedošlo a jak byly vypořádány výtky Sněmovny a dalších orgánů k návrhu směrnice.

„Byl jsem postojem ministerstva kultury upřímně zklamán. Zatímco na podzim se stavělo k jednotlivým částem směrnice negativně a doporučení a instrukce byly převážně proti, když došlo na hlasování, ministerstvo najednou otočilo. Máme bezpochyby nárok alespoň vědět, z jakého důvodu k tomu došlo. Jsme totiž přesvědčeni, že směrnice výrazně poškodí svobodu internetu,” uvedl Mikuláš Peksa, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti.

Celé znění otevřeného dopisu:

Vážený pane ministře,

minulou středu Vaše ministerstvo vydalo do Bruselu pokyn hlasovat PRO kontroverzní návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Osobně věříme, že tato legislativa může významně poškodit svobodu Internetu, poškodit hospodářskou soutěž na digitálním trhu ve prospěch zahraničních technologických gigantů a značně poškodit zájmy jak Česka, tak omezit služby pro naše občany.

S tímto názorem nejsme nijak osamoceni. V posledních letech se negativně k směrnici vyjádřil i senátní Výbor pro záležitosti Evropské unie (31. ledna 2017), i poslanecký Výbor pro evropské záležitosti (3. listopadu 2016) a dokonce i rámcová pozice Ministerstva kultury uvádí celou řadu výtek (26. října 2018). Nakolik je nám známo, současný text směrnice nereaguje na žádnou z těchto výtek.

Dvacátého prvního února se tak poslanec Mikuláš Peksa obrátil na příslušné úředníky ministerstva se žádostí o text instrukce, která byla do Bruselu odeslána. Jeho požadavku nebylo vyhověno. A protože záležitost nesnese odkladu a standardní doba pro interpelaci by byla příliš dlouhá ve vztahu k vyjednávání, žádáme Vás tímto o zveřejnění instrukce a vysvětlení, proč zveřejněna nebyla a jak byly jednotlivé výtky jak ministerstva, tak demokraticky volených orgánů, vypořádány.