Evropská unie, zahraničí, obrana

Vítejte na stránce Pirátského rezortního týmu pro záležitosti Evropské unie, zahraničních věcí a obrany (RT EZO).

Proč tento tým existuje?

Dlouhodobý program České pirátské strany nastavuje směřování Pirátů k humanistické zahraniční politice, lidské bezpečnosti, pro-evropské orientaci a důrazu na lidská práva a svobodnou občanskou společnost.

V globálním světě se nicméně neustále mění podmínky i situace; stejně jako vztahy států i organizací ve světě nejsou černobílé. Proto je nutné tvořit a aktualizovat pozice Pirátů k zásadním zahraničně-politickým, bezpečnostním i evropským tématům a pomáhat i ostatním rezortům v překrývajících se tématech.

Co jsou naše cíle?

  • Tvořit krátkodobé postoje a stanoviska k aktuálnímu dění či materiálům, v souladu s pirátskými hodnotami a programem, pro použití volenými funkcionáři strany, členy, i pro mediální prezentaci.
  • Podílet se na tvorbě dlouhodobých postojů Pirátů a volebních programů, ve spolupráci s dalšími relevantními orgány a týmy.
  • Spolupracovat s ostatními rezortními a mezirezortními týmy a volenými zástupci strany při zpracovávání reakcí na výzvy, které se promítají do více oblastí. Obchodní politika, lidská práva, životní prostředí i mnoho dalších témat úzce souvisí s globálními vztahy a zahraniční i obranou politikou.
  • Automatizovat a harmonizovat mezirezortní koordinaci tak, aby nedocházelo ke zveřejňování stanovisek bez konzultace odpovědných souvisejících týmů.
  • Zapojit dobrovolníky i odbornou a akademickou obec do své činnosti, aby stanoviska a pozice vycházely z co nejkvalitnějších podkladů a zdrojů.
  • Vzdělávat členstvo v tématech spadajících pod RT EZO a organizovat vzdělávací Piratecony, společně s dalšími stranickými týmy.
  • Spolupracovat s nevládními a neziskovými organizacemi v překrývajících se tématech, udržovat s nimi kvalitní vztahy.

Jak se můžete zapojit?

Náš tým je veliký a neustále se transformuje dle potřeby a dění ve světě. Kontaktujte tudíž vedoucí RT EZO, pokud se chcete do týmu přidat. Některé oblasti jsou však pevně dané a pokud máte konkrétní nápad, přání či dotaz, neváhejte se ozvat dedikované osobě.

Lidská práva

Piráti se staví za lidská práva ve světě i doma. Mají k tomu dokonce dedikovaný mezirezortní tým, Lidská práva! Pokud chcete pracovat na jejich ochraně nebo máte vlastní námět, ozvěte se nám. Zodpovědným vedoucím je Tomáš Guth Jarkovský (tomas.guth.jarkovsky@pirati.cz).

Zahraniční politika

RT EZO tvoří stanoviska a dlouhodobý program Pirátské strany. Pokud vás však zajímá přímé dění na úrovni ministerstva zahraničních věcí a chcete pomoci tam, oslovte tým Jana Lipavského! Kontaktní osobou je Kristýna Plašilová (kristyna.plasilova@pirati.cz).

Předsednictví ČR v Radě EU

Největší událost pro Česko v rámci EU za několik let nepodceňujeme. Pracuje na něm celý tým, kontaktní osobou pro vás však bude politická poradkyně eurodelegace, Zuzana Picková (zuzana.pickova@europarl.europa.eu).

Fungování týmu

EZO tým se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Schůze jsou vyhlašované na Fóru a na Zulipu.

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce a Strategie RT EZO. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo.

Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.Archiv newsletteru
Zápisy z týmu Evropská unie, zahraničí, obrana
Forum: mezinarodni-vztahy-f559/
Úkoly