Jiří Lehejček vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě UK a pěstování lesa na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, kde získal i doktorát. Během svého studia strávil semestr na University of Iceland a semestr na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stáže si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu.

Zastával funkci místopředsedy IFOAM EU (2018 - 2023) - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství, předsedy ČTPEZ (2019 - 2021) a poradce předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR (2019 - 2021). Je také akademikem na FŽP UJEP a FLKŘ UTB, kde se zabývá dendrochronologií a adaptací arktických ekosystémů na klimatickou změnu a vlivem znečištění na růst dřevin. Účastnil se šesti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací. Tři polární expedice vedl. Byl řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR, NAZV) výzkumných projektů týkajících se udržitelné správy krajiny. Vyučuje předměty ochrana přírody a krajiny, funkce lesa a fyzickou geografii. Je členem České pirátské strany od dubna 2017, kde zastává funkci vedoucího resortního týmu zemědělství a lesnictví.

Je ženatý, má tři děti a hovoří plynně anglicky a částečně německy. Mezi jeho zájmy patří sport (běžky, turistika, kajak), literatura a divadlo.

Na Ministerstvu pro životní prostředí nyní pracuje na větší odolnosti naší krajiny, aby nás mohla účinně chránit před projevy klimatické změny a nebyla pro nás hrozbou, aby zadržovala více vody v půdě, poskytovala útočiště nejen opylovačům a byla příjemným místem, kam vyrazit na výlet.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!