Jiri Lehejcek

Jiří Lehejček je Pirát ze zlínského kraje. Profesí je dendrolog. V roce 2019 se uchází o pirátskou nominaci do Evropského parlamentu.

Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pěstování lesa na fakultě lesnicko-dřevařské ČZU. Doktorát získal za práci, která se zabývala dendrochronologií arktické tundry. V rámci svého studia strávil semestr na University of Iceland a totéž na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stážé si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu.

Vyučuje rovněž na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a to předměty ekologie, fyzická geografie a globální environmentální výzvy. Řeší v současnosti evropské výzkumné projekty i projekty od grantové agentury ČR. Účastnil se pěti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací.

Navrhni úpravu