Jiří Valenta vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Před nástupem k Pirátům pracoval jako právník a projektový manažer v nadnárodní energetické společnosti, kde se věnoval produktové bezpečnosti a projektům spojených s rozvojem čisté mobilitou.

Čtyři roky působil jako asistent poslance Mikuláše Ferjenčíka, kdy se věnoval agendě analýz veřejných rozpočtů, daňové politice a finanční a krizové legislativě – zejména důsledkům pandemické krize na podnikatele. Podílel se také na odborné práci resortního týmu Finance v rámci Pirátské strany, přípravě programu do parlamentních voleb i přípravě programového prohlášení vlády.

Členem Pirátů se stal v roce 2021 v Praze. Na začátku roku 2022 se stal vedoucím resortního týmu Finance v rámci kterého má na starost nastavení ekonomické politiky Pirátů.

Na Ministerstvu financí:

  • Aktivně se zapojil do příprav a organizace Českého předsednictví v Radě EU, vedl politické vyjednávání nad novelou Nařízení ELTIF a spolupracoval při přípravě vyjednávání k AIFMD a aktivně participoval na neformálním jednání rady ECOFIN v Praze.
  • Z pověření ministra financí vedl vyjednávání o odchodu České republiky z Mezinárodní Investiční Banky, tedy jedné z post-sovětských bank, která donedávna sídlila v Maďarsku.
  • Z pověření ministra financí se zúčastnil jako vedoucí delegace jednání EDRC výboru OECD při tzv. examinaci hospodářského přehledu, což je pravidelná publikace o stavu české ekonomiky.
  • Pravidelně se účastní zasedání výboru Senior Budget Official, který má za úkol zlepšit technickou stránku řízení veřejných prostředků včetně odpovědnosti a transparentnosti.
  • Společně s experty z OECD a Evropské komise pracuje na projektu „Revize výdajů“, který má za cíl zpřehlednit a kultivovat debatu o využívání veřejných financí a rozpočtování.
  • Společně s kolegy z GFŘ pracuje na jednotné evidenci dotací – tedy rozvoji informačního systému, který zabezpečí, že stát a veřejnost bude mít informace o všech dotacích a jejich příjemcích. V oblasti transparentnostni se věnuje i projektu rozklikávacího rozpočtu.
  • Společně s kolegy z MF pracuje na reformě a rekodifikaci zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
  • Společně s pirátskými kolegy vyjednává konsolidační balíček.
  • Nadále se věnuje otázkám mezinárodní ekonomické spolupráce a otázkám bezpečnostní politiky.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!