Josef Pavlovic byl v roce 2022 navržen za Pirátskou stranu jako náměstek ministra zdravotnictví, aby ve spolupráci s ním pracoval na naplnění programového prohlášení vlády.

Do této pozice se dostal zejména díky zkušenostem z posledního volebního období. Od listopadu 2017 působil jako asistent poslance Petra Třešňáka, místopředsedy zdravotnického výboru v letech 2017-2021. V této době měl možnost propracovat se až do role vedoucího resortního týmu pro zdravotnictví Pirátské strany.

Kromě jiných témat se ve zdravotnictví věnoval především oblasti elektronizace a OpenDat. Na základě intenzivní činnosti ve zdravotnické politice a resortním týmu, mu Česká pirátská strana svěřila roli hlavního garanta přípravy volebního programu pro Zdravotnictví za Piráty. Mimo to byl autorem, či spoluautorem více bodů celého programu.

Tento volební program byl v expertním nezávislém posouzení vyhodnocen jako nejlepší ze všech volebních programů ve zdravotnictví mezi kandidujícími stranami, viz zdravotnický deník.

Na Ministerstvu zdravotnictví

  • Byl pověřen řízením agendy Zdraví 2030, která určuje budoucí podobu našeho zdravotnictví.
  • Vede Centrální řídící tým, který koordinuje monitoring a možná opatření k onemocnění COVID-19 a přebírá systémy ke krizovému řízení – například ve spolupráci s UZIS dispečink lůžkové péče.
  • Pracuje na reformě Krajských hygienických stanic do podoby jednotné Státní hygienické služby, která umožní flexibilnější řízení jakékoliv budoucí krize.
  • Vede Komisi pro výživu kojenců a malých dětí, která připravuje strategii Baby friendly hospital, koncepci péče o matku a dítě nebo spolupracuje na novelizaci zákona o reklamě dle doporučení Kodexu WHO.
  • Připravil se svým týmem Metodiku pro přítomnost zákonných zástupců během hospitalizace dětí.
  • Zaštítil Metodiku pro nemocniční ombudsmany, což přináší sjednocení řešení stížností napříč českým zdravotnictvím.
  • Jako předseda Strategické skupiny pro personální stabilizaci v oblasti zdravotnictví hledá nové strategie k zajištění stabilního personálního obsazení v českém zdravotním sektoru ve spolupráci se všemi aktéry.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!