Jsem přeučený introvert, liberální snílek, pan tabulka, procesní fanatik, roztleskávač kreativy. Zakládám si na pořádku, respektování domluv a přímé komunikaci bez postranních úmyslů. Veškerý volný čas věnuji své partnerce a dospívajícímu dítěti. Majitel jednoho domu, pěti koček, jednoho psa, jedné želvy, dvou stromů a milionu rostlin na zahradě.

Pocházím ze Zábřehu, gymnaziální studia jsem absolvoval na Gymnáziu Hejčín v Olomouci. Následně jsem se začal věnovat studiu Žurnalistiky a Historie na Univerzitě Palackého, po přerušení studia jsem ještě půl roku koketoval s profesní dráhou archeologa.

Po ukončení studií jsem začal působit v redakci Olomouckého Večerníku, následně se přesunul na pozici sportovního redaktora v Olomouckém Deníku.

Poté přišlo zhruba čtyřleté intermezzo v podobě pozic nákupčího, podpory, řešitele problémů a komunikačního uzlu ve třech korporátních firmách, načež jsem se přesunul z Olomouce do Prahy. Během této doby jsem byl poprvé přizván na pirátskou schůzi (ano, pamatuji se ještě na hlasování do klobouku s žejdlíkem piva), a začal se ve volném čase angažovat při MS Olomouc a plynule svým zaměřením přešel svou odborností do mediálního fungování Pirátské strany.

V únoru 2020 jsem vyhrál výběrové řízení na pozici koordinátora krajských mediálních spojek, na níž jsem působil do konce roku 2022, většinu tohoto roku jsem navíc konal dobro coby zástupce vedoucího mediálního odboru. Od března 2023 mi bylo umožněno díky velmi kvalitní nástupkyni věnovat veškerý svůj čas fungování mediálního odboru jako celku, na krajské úrovni však působím stále, neboť je z mého pohledu pro nadcházející období klíčová.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!