Martin působí v poslaneckém klubu Pirátů jako poradce a analytik pro oblast školství. V rámci analytického Pirátského týmu se soustředí především na téma revizí rámcových vzdělávacích programů, nastavení státní maturity, na podporu zřizování nových škol a na novelizace zákona o pedagogických pracovnících.

Martin posledních 5 let působil v resortu školství. Přesněji v Národním ústavu pro vzdělávání kde vedl analytické oddělení. V rámci agendy se věnoval také uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a analýzám vzdělanostní struktury a oborové struktury. Kromě toho se zabýval problematikou předčasných odchodů ze vzdělávání. Podílel se na přípravě návrhu opatření k prevenci předčasných odchodů a na nastavení/přípravě monitoringu předčasných odchodů ze vzdělávání. Má zkušenosti s přípravou a připomínkováním koncepčních a strategických dokumentů MŠMT a přípravou datové opory pro evaluaci naplňování priorit a cílů operačního programu MŠMT (OP VVV). Martin se v oblasti vzdělávání angažoval také na evropské úrovni, když působil jako člen pracovní skupiny Evropské komise pro monitoring uplatnitelnosti absolventů a pracovní skupiny se zaměřením na nástroje pro uznávání kvalifikací. S mezinárodní organizací CEDEFOP spolupracoval při přípravě nástroje Skills Panorama.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!