Absolvent oboru management elektroniky na SPŠ Uherské Hradiště. Při zaměstnání vystudoval bakalářský obor Veřejná ekonomika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, který poté rozšířil o postgraduální studium. V rámci svého zaměstnání absolvoval mnoho doplňkových kurzů a rekvalifikační kurz lektora pro vzdělávání dospělých.

Již více než 20 let působí jako ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín. Náplní jeho práce a jeho kolegů je pomáhat nejen malým a středním podnikatelům, ale také podnikatelům začínajícím. V této oblasti mám za sebou mnoho úspěšných projektů. V rámci OHK také ale nezapomínají na pomoc nezaměstnaným, pro které se dařilo a daří zajišťovat rekvalifikační kurzy a následně jim pomoci rozběhnout jejich vlastní podnikatelskou činnost. Právě podpora a rozvoj podnikání jsou, klíčovými faktory pro rozvoj regionů, udržení zaměstnanosti, podporu činnosti nejrůznějších spolků, ale také svobody a nezávislosti jedince. V posledních 3 letech se intenzivně zabývá podporou snížení energetické náročnosti firem do 50 zaměstnanců. Tématem, které nenechává ležet, je zavádění průmyslu 4.0 v segmentu malých a středních firem do 250 zaměstnanců.

Cesta Michala Švagerky k Pirátům: K Pirátům se přidal v říjnu loňského roku, kdy oficiálně požádal o členství. První kontakt však byl již v průběhu loňské kampaně do komunálních voleb, ve kterých kandidoval za sdružení nezávislých Dubňany Srdcem. Jako 1. náhradník se po odstoupení lídra kandidátky stal letos v září opozičním zastupitelem v jeho rodném městě Dubňany. Dále je členem krajských expertních týmů JMK Školství a Hospodářství a finance.

Na komunální úrovni se dlouhodobě zabývá otevřeností radnice vůči občanům. To se projevovalo a projevuje odporem proti cenzurnímu chování v místní kabelové TV, tištěném zpravodaji Dubňan, kde není dáván prostor pro názory opozičních zastupitelů. V roce 2018 organizoval petici proti výstavbě betonového altánu, který nenávratně poškodil životní prostředí a vzhled rybníků Močidla.

Jeho snahou je prosazovat zavádění moderních technologií na dubňanské radnici. Zanedbání v této oblasti bylo veliké, a proto zatím řeší naprosté samozřejmosti, jako například používání dataprojektoru během zasedání zastupitelstva, dostupnost videozáznamu z jednání apod. Při práci v zastupitelstvu se chce zaměřit hlavně na rozpočet a regeneraci starých průmyslových areálů. Koníčky cestování, sport (fotbal, tenis), sledování filmů, četba a setkávání se s lidmi a jejich propojování.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!