Milan Daďourek vystudoval Ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.) a s odstupem Právo veřejné správy na PF Masarykovy univerzity v Brně (Bc.). Pochází z Liberce, od roku 2000 žije v Počítkách na Vysočině.

Pracoval jako OSVČ, na Správě CHKO Žďárské vrchy, jako ředitel Sdružení Krajina a jako akreditovaný zemědělský poradce. Má také vlastní farmu s plemenným ekologickým chovem ovcí. Zajímá ho udržitelný rozvoj venkova, přírodě blízké zemědělství a zachování tradiční venkovské krajiny. Od března 2024 je náměstkem ministra zemědělství.

V roli náměstka se soustředí na zlepšení odolnosti krajiny, krajinné prvky, ochranu zemědělské půdy, podporu rodinných farem a adaptaci lesů a zemědělství na klimatickou změnu.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!