Olga Richterová je poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Piráty, kde zastává pozici místopředsedkyně. Mezi lety 2017 a 2021 byla místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku, členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. V roce 2022 byla znovuzvolena poslankyní za Prahu.

Během výkonu svého poslaneckého mandátu prosadila řadu zákonných úprav v oblasti sociální politiky:

V roce 2019 zamezila odebrání příspěvku na vozidlo pro zdravotně postižené. Během pandemické krize přišla se sérií opatření, které napravovaly chyby vlády při stanovení ošetřovného, kompenzací a dalších kroků učiněných v souvislosti s epidemickou situací. Zasadila se o možnost střídání obou rodičů při ošetřování členů rodiny. Navrhovala také zvýšení věkové hranice ošetřovného nebo rozšíření okruhu pobírajících osob na všechny pracující. V červenci 2021 prosadila s Piráty a s podporou dalších stran prodloužení otcovské dovolené z jednoho týdne na dva.

Podařilo se jí rovněž transformaci kojeneckých ústavů na podpůrné a preventivní služby, které podpoří biologické rodiny a odlehčí rodinám dětí s postižením. Česko bylo poslední zemí Evropské unie, kde kojenecké ústavy fungovaly.

Články

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!