Ondřej Profant je náměstkem na Úřadu vlády. Jako jeden z autorů Zákona o právu na digitální služby se nyní zabývá jeho implementací. Předchozí zkušenost má ze zastupitelstva Hl. m. Prahy a z Poslanecké sněmovny.

Je jedním ze zakládajících členů Pirátů, během uplynulých 14 let se tak podílel na formování velké části stranických idejí, programů i mnohých legislativních návrhů. A to hlavně v oblasti IT a digitalizace veřejné správy.

Je odborník na software s otevřeným zdrojovým kódem, který lze snadno sdílet mezi institucemi, čímž se dají ušetřit nemalé náklady. Pracoval v IT firmách, následně tuto problematiku řešil i jako zastupitel a poslanec. Během působení získal komplexní znalosti o fungování IT ve veřejné správě a navázal kontakty s mnoha experty z oboru i zástupci odpovědných úřadů. Jako poslanec se v letech 2017-2021 podílel na prosazení klíčových digitalizačních zákonů. Spoluzakládal a působil ve spolku Otevřená města, který přináší open source obcím.

Na počátku této vlády byl náměstkem na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní je náměstkem ministra na Úřadu vlády.

Na Úřadu vlády

 • Byl jedním z iniciátorů myšlenky vzniku Digitální a informační agentury (DIA) a rozšíření pravomocí Odboru hlavního architekta egovernmentu. Sestavil tým a byl jedním z tahounů této změny. K 1. 1. 2023 nabyla účinnosti příslušná novela Zákona o právu na digitální služby, která přinesla tolik potřebnou strukturální změnu v této oblasti.
 • Podílel se na vládním nařízení k jednotné doméně .gov.cz, využívání designsystem.gov.cz a sjednocení vizuálního stylu ministerstev. Díky tomu dojde k pasportizaci státních webů, které budou všechny přehledně pod jednou doménou se společným systémem tvorby doménových jmen. Bezpečnost se bude řešit jednou a pořádně a občané mnohem lépe poznají, která doména je oficiální. Tedy budou lépe chráněni před podvody (typicky phishing).
 • Podílel se na vzniku eDokladů a též na vyjednávání o podobě eIDAS2, která přinese European Digital Identity Wallet (EUDIW). eDoklady přináší občanský průkaz do mobilního telefonu s respektem k soukromí. EU wallet navrací data uživatelům a dává jim možnost o datech rozhodovat v digitálním věku.
 • V rámci předsednictví EU předsedal setkání CIO veřejné správy, kde silně zdůraznil téma open source software. Díky tomu došlo k lepšímu propojení aktérů a výměně informací. Podpořil brněnskou konferenci Open Source Driving the European Digital Decade, kde vznikla Brno Declaration a na základě toho postupně vzniká česká Open source program office (OSPO).
 • Bránil masivnímu šmírování občanů, které je navrženo v nařízení CSA, obecně známé jako chat control. Španělské předsednictví v létě 2023 se velmi intezivně snažilo tuto legislativu uzavřít, ale silný odpor je v poslední chvíli zastavil.
 • Podílel se na European Chips Act, jehož cílem je zvýšit podíl Evropy ve výrobě čipů z 9 % na 20 % v roce 2030. Jedná se o výrobu v širším slova smyslu. Nejen poslední továrnu z které vypadne koncový produkt, ale i návrh (fabless firmy), výrobu waferů či čipová litografie. V ČR jsme se do vyjednávání o tomto materiálu zapojili a navazuje na něj připravovaná Národní polovodičová strategie. Též byly schváleny 2 investiční pobídky přímo pro výrobce čipů v České republice.

 • Dále pomáhá s přípravou, či vyjednával:
  • Jednotná evidence kontrol (JEPEK): Evidence, která pomůže podnikatelům.
  • BIVOJ: Projekt, který má za cíl zvýšit kybernetickou odolnost tohoto státu. Jeho součástí je i jednotná doména .gov.cz.
  • Zákonu o správě dat: Zavadí strukturu ve vnitřní správě dat a řízený přístup např. pro vědecké účely.
  • EU AI act

Více na: profant.eu, popř. Curriculum Vitae.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!