Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. Převážnou část profesního života jsem se zabývala komunikací a příbuznými obory, nyní pátým rokem pracuji pro Ivana Bartoše, předsedu Pirátů. Vedu jeho kancelář a asistuji mu při výkonu poslaneckého mandátu. Zabývám se odbornou přípravou v oblasti místního rozvoje a koordinuji činnost resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa.

Zajímá mě společenské dění jako celek, jeho kontext a souvislosti. Jsou mi blízká témata prohlubující se nerovnosti mezi regiony, kvalita života, dostupnost bydlení, férové zaměstnávání a jistota práce, finanční gramotnost, spravedlivé vymáhání dluhů, podpora ohrožených rodin. Zajímám se o média a jejich nezávislost. Jsem vdaná maminka dvou dětí. Ve volném čase cestuji, chodím do přírody a tančím. Ráda chodím po městě pěšky.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!