Veronika Murzynová (* 1. prosince 1985) je členkou Pirátské strany od začátku roku 2018. Veronika pochází z Orlové, nyní bydlí v Ostravě, pracuje v Praze a jejím druhým domovem je Londýn, kde několik let žila. Je zastupitelkou v městě Ostravě a vedoucí Zahraničního odporu Pirátské strany.

Maturitu složila na všeobecném gymnáziu v Orlové, po kterém studovala Astrofyziku v Brně a na londýnské Open University. Nyní se při zaměstnání vrhla na studium mezinárodních vztahů.

V minulosti pracovala převážně v sektoru služeb: od technické podpory a oprav počítačů po vedení vlastního týmu a projektový management. Pro Piráty začala pracovat nejprve jako koordinátorka komunálních voleb 2018 v Moravskoslezském kraji, které skončily velkým úspěchem a znamenaly nástup pirátských radních a zastupitelů na několik radnic.

V Pirátské straně je těžiště její aktivity v resortním týmu dopravy – jejím hlavním tématem je kosmický program, kde se snaží Piráty reprezentovat na národní i mezinárodní úrovni a především toto téma popularizovat uvnitř i vně strany. Je zástupkyní vedoucího zahraničního odboru, angažuje se i v projektech a tématech v sociální oblasti, životního prostředí a legalizace.

Astronomie je její celoživotní láskou, stejně jako sci-fi literatura, angličtina, bojová umění a nové technologie. Vzácné volné dny tráví nejraději v horách a lesích, mimo civilizaci a mobilní signál.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!