Zdeněk Hřib (* 1981) žije v Praze, kde vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Publikoval řadu článků v odborném i laickém tisku (Zdravotnické noviny, Medical Tribune, EURO, IT Systems, CIO Business World, Sdělovací technika, International Journal for Quality in Health Care, …). Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. Je ženatý a má 3 děti.

V roce 2018 byl jako lídr Pirátů v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy. V povolebních vyjednáváních s občanskou kandidátkou Praha Sobě a Spojenými silami pro Prahu uspěl a dne 15. listopadu 2018 byl zvolen za primátora hl. m. Prahy, prvního v dějinách i na světě, kterého nominovala Pirátská strana. Jako primátor má Zdeněk Hřib na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!