MUDr. Zdeněk Hřib

Pocházím z rodiny architektů. Můj táta projektoval například rekonstrukci České národní banky v Praze. Já sám jsem se rozhodl pro lékařskou dráhu a po dokončení studia na lékařské fakultě v Praze se věnuji vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb. O osudu naprosté většiny pacientů totiž nerozhoduje dostupnost nejmodernějších přístrojů. Je to celková atmosféra procesu léčení, složená z lidí, techniky, prostředí a okolí, které jim dá sílu k uzdravení.

Vidím v tom velkou paralelu k životu ve městě. K čemu nám je, že Praha stoupá na žebříčku v ekonomické výkonnosti, když máme nejdražší byty v přepočtu na příjem v Evropě? Klíčem je kombinace ceny, prostředí a spolupráce lidí - stejně, jako tomu je v oblastech, které zkoumáme ve výzkumném institutu.

Publikoval jsem řadu článků v domácích i zahraničních médiích. Byl jsem členem několika pracovních skupin k tématům informatiky a kvality služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Jsem ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Příležitostně přednáším studentům na fakultě i mimo ni.

Na magistrátu se chci zaměřit na odstranění korupce a politických trafikantů z městských firem. Mám dva syny a dceru a chci proto v Praze zajistit všem dětem to nejlepší vzdělávání v zemi. Vyřeším také vleklé problémy s dopravou a parkováním a budu se věnovat i dostupnosti kvalitního bydlení pro mladé i seniory a rozvoji kvalitního školství.

Děkuji za váš čas a slibuji, že i já si ho na vás vždy udělám.

Navrhni úpravu