Zuzana Freitas Lopesová působila od začátku roku 2018 do února roku 2022 jako odborná asistentka poslankyně Olgy Richterové. Od roku 2021 vede pirátský resortní tým práce a sociální věci. Byla mimo jiné odpovědná za přípravu pirátského programu pro oblast sociálních věcí pro volby 2021 a celého krajského programu pro volby 2022.

Do práce v pirátské straně se zapojila přes občanskou iniciativu k fungování areálu Gutovka, díky které začala spolupracovat s pirátským místním sdružením Praha 10. Na podzim 2018 byla za Piráty zvolena zastupitelkou v městské části Praha 10. V březnu 2022 nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí jako náměstkyně člena vlády. V roce 2022 byla zvolena zastupitelkou hlavního města Prahy a opakovaně i v městské části Praha 10, z tohoto mandátu v lednu 2023 odstoupila.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí mimo jiné:

  • Koordinuje za MPSV spolupráci s MMR na přípravě zákona o podpoře v bydlení, včetně návrhů kroků pro implementaci zákona do praxe,
  • je členkou týmů, které chystají dávkovou reformu a reformu sociálních služeb,
  • účastní se připomínkování všech legislativních návrhů, které na ministerstvu vznikají,
  • podílí se na rozjezdu pilotního projektu sousedských dětských skupin,
  • iniciovala spuštění krizové linky Ministerstva práce a sociálních věcí pro ukrajinské uprchlíky,
  • za MPSV zaštiťuje spolupráci s týmem vládní zmocněnkyně pro lidská práva na projektu koordinace, integrace a adaptace ukrajinských uprchlíků,
  • zastupovala MPSV na řadě mezinárodních jednání: na Evropském sociálním fóru v Portu, na předsednickém zasedání k záruce pro děti (pořádala Itálie), na konferencích ke stárnutí populace, k bezdomovectví nebo k právům a postavení žen.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!