Doprava a logistika

Co děláme?

 • v poslanecké sněmovně prosazujeme volební program v oblasti dopravy a logistiky, projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny, potažmo Podvýboru pro dopravu
 • aktivita je primárně směřována na práci v Podvýboru pro dopravu, jehož místopředsedou je pirátský poslanec Ondřej Polanský
 • předkládáme vlastní pozměňovací návrhy
 • okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem PSP:
  • novela zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • novela zákona 56/2001 Sb o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • další okruhy témat, která nyní řešíme:
  • stáčení odometrů
  • železniční systém Brno
  • mýtný systém v ČR
  • nelegální billboardy
  • plánování výstavby VRT aneb rychlá spojení
  • rozpočet SFDI
  • zákon o liniových stavbách
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • předkládáme pozměňovací návrhy a připomínkujeme sněmovní tisky
 • sledujeme práci vlády a vyjadřujeme se k práci Ministerstva dopravy
 • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti dopravní infrastruktury
 • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra

Jak se můžete zapojit?

Pokud souhlasíte s pirátským programem v oblasti dopravy a logistiky a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím:

a) pokud jste z Čech - Janu Ličkovi, zástupci garanta dopravy na jan.licka@pirati.cz

b) pokud jste z Moravy a Slezska - Davidu Witoszovi, garantovi dopravy na david.witosz@pirati.cz

c) pokud jste z Prahy - Michalu Štěpánovi na michal.stepan@pirati.cz

Fungování platformy pro životní prostředí

Scházíme se podle potřeby. Většinou spolupracujeme online. Schůzky online procesně koordinuje Jan Lička. Setkání týmu dopravy se rovněž odehrává osobně minimálně jednou ročně. O těchto schůzkách se můžete dovědět na pirátském fóru v sekci Doprava.

Členové týmu jsou:

Dále úzce spolupracujeme s týmem garanta pro životní prostředí:

Navrhni úpravu