Doprava a logistika

Co děláme?

 • v poslanecké sněmovně prosazujeme volební program v oblasti dopravy a logistiky, projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny, potažmo Podvýboru pro dopravu
 • aktivita je primárně směřována na práci v Podvýboru pro dopravu, jehož místopředsedou je pirátský poslanec Ondřej Polanský
 • předkládáme vlastní pozměňovací návrhy
 • okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem PSP:
  • novela zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • novely zákona 266/1994 Sb. (drážní zákon)
  • další řadu poslaneckých i vládních návrhů a novel
 • další okruhy témat, která nyní řešíme:
  • plánování výstavby VRT - rychlých železničních spojení
  • stáčení odometrů
  • železniční uzel Brno
  • mýtný systém v ČR
  • nelegální billboardy
  • rozpočet SFDI, UPDI, státní rozpočet
  • zákon o liniových stavbách
  • kosmické aktivity
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • předkládáme pozměňovací návrhy a připomínkujeme sněmovní tisky
 • sledujeme práci vlády a vyjadřujeme se k práci Ministerstva dopravy
 • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti dopravní infrastruktury
 • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra
 • sloužíme jako podpora krajským týmům v otázkách legislativy

Jak se můžete zapojit?

Pokud souhlasíte s pirátským programem v oblasti dopravy a logistiky a chcete nám pomoci, ozvěte se! Nabízíme zapojení expertům na různá dopravní odvětví, právníkům i nadšencům.

Hlavní kontakt, tajemnice dopravního týmu: Veronika Murzynová, veronika.murzynova@pirati.cz

Vedoucí týmu, koordinátor krajských týmů: Jan Lička, jan.licka@pirati.cz

Garant programového bodu: David Witosz, david.witosz@pirati.cz

Fungování týmu dopravy

Scházíme se podle potřeby, běžně přizýváme spolupracovníky na jednání meziresortních týmů a sněmovních podvýborů. Každé úterý ve 20:00 se scházíme online na Skype, pro zapojení prosím kontaktuj Veroniku nebo Honzu.

Členové týmu jsou:

 • Ondřej Polanský - poslanec, člen Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny, místopředseda Podvýboru pro dopravu, člen Podvýboru pro letectví a vesmírný program
 • Lukáš Černohorský - poslanec, člen Podvýboru pro dopravu
 • David Witosz - garant programového bodu Doprava a logistika, asistent poslance Ondřeje Polanského
 • Jan Lička - vedoucí resortního týmu, automobilová doprava a nové technologie (autonomní a bezpilotní doprava)
 • Miloš Zmeškal - vysloužilý garant, automobilová doprava
 • Michal Šimek - železniční a hromadná doprava
 • Václav Včelica - projekční a dozorová činnost ve stavebnictví
 • Michal Štěpán - doprava pro hlavní město Praha
 • Ondřej Kališ - krajská veřejná hromadná doprava
 • Lubomír Fridrich - bezmotorová doprava
 • Václav Kříž - bezmotorová doprava
 • Jakub Horák - letecká doprava
 • Veronika Murzynová - kosmické aktivity

Dále úzce spolupracujeme s týmem garanta pro životní prostředí:

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu