Evropská unie, zahraničí, obrana

Vítejte na stránce Pirátského týmu pro záležitosti Evropské unie, zahraničních věcí a obrany.

Co děláme?

 • Prosazujeme volební program v oblasti obrany i mezinárodních vztahů, kde těžiště vnímáme v postoji k Evropské unii,
 • připravujeme na základě ověřených zdrojů stanoviska týmu k nejaktuálnějšímu dění (např. k Sýrii),
 • aktivně spolupracujeme s akademiky, neziskovým sektorem i státními úřady,
 • připomínkujeme rozhodnutí české vlády v zahraniční politice,
 • projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a výboru pro obranu,
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • rozpracováváme dlouhodobý program Mezinárodních vztahů,
 • podporujeme Pirátské strany v zahraničí.

Jsme pevně na straně lidských práv a mezinárodního práva, snažíme se o Česko jako zemi aktivní v Evropské unii a přispívající k její demokratické reformě.

Jak se můžete zapojit?

Práci jsme si v takhle velkém týmu raději rozdělili do několika oblastí. Každá oblast má přidělenou kontaktní osobu, která vás bude informovat jak se můžete do práce v týmu zapojit co nejefektivněji.

Evropská unie

V této oblasti pracujeme jak na možnostech jak EU zlepšit, tak sledujeme jaké normy z ní přicházejí a připravujeme k nim stanoviska. Zodpovědným poslancem je Mikuláš Peksa, kontaktní osobou David Wagner (david.wagner@pirati.cz).

Lidská práva

Piráti se staví za lidská práva ve světě i doma. Pokud chcete pracovat na jejich ochraně nebo máte vlastní námět, ozvěte se nám. Zodpovědným poslancem je František Kopřiva, kontaktní osobou Tomáš Guth Jarkovský (koprivaf@psp.cz).

Transatlantické vztahy

Nejen vztahy s USA a vazby v rámci NATO, ale i obchodní dohody jako námi kritizovaná TTIP či vztahy s Mexikem, Kanadou či zeměmi latinské Ameriky. Zodpovědným poslancem je Jan Lipavský, kontaktní osobou Tomáš Hába (lipavskyj@psp.cz).

Východní Evropa

V tomto bodě sdružujeme předně tématiku vztahů s Ruskem, Ukrajinou a pobaltskými státy. Klíčovými tématy jsou zde válka na Ukrajině, konflikt NATO vs Ruská federace a komplikované česko ruské vztahy. Zodpovědným poslancem je Jan Lipavský, kontaktní osobou Tomáš Hába.

Blízký Východ a Kavkaz

Pod tímto rozsáhlým bodem se myslí aktuální spletenec konfliktů a vztahů v Sýrii, Izraeli a Palestině, utužování autoritářského režimu v Turecku a jeho agresivní výpady a další problémy tohoto nestabilního regionu. Zodpovědným poslancem je Mikuláš Peksa, kontaktní osobou David Wagner.

Kontakt s Piráty v zahraničí

Naším cílem je koordinovat pirátské hnutí v zahraničí a podporovat jejich růst a rozvoj. Zodpovědnou a kontaktní osobou je Markéta Gregorová (marketa.gregorova@pirati.cz).

Efektivní armáda

Naším cílem je armáda jako přísně kontrolovaná a výkonná součást naší obrany, připravená čelit moderním hrozbám a s vybavením odpovídajícím reálným potřebám, nikoliv výnosným zakázkám. Odpovědným poslancem je Jan Lipavský, kontaktní osobou Tomáš Hába.

Máte úplně jiný nápad?

Dejte vědět! Vaše další návrhy můžete posílat kontaktní osobě za tým, kterou je David Wagner (david.wagner@pirati.cz).

Fungování týmu

EZO tým se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je Mikuláš Peksa.

Členové týmu jsou:

 • Mikuláš Peksa, poslanec zodpovědný za oblast zahraničních věcí, místopředseda výboru pro evropské záležitosti a vedoucí týmu
 • Jan Lipavský, poslanec zodpovědný za oblast obrany, místopředseda výboru pro zahraniční věci a místopředseda výboru pro obranu
 • František Kopřiva, poslanec
 • Markéta Gregorová, vedoucí zahraničního odboru
 • Tomáš Guth Jarkovský, asistent Františka Kopřivy
 • Tomáš Hába, asistent Jana Lipavského
 • Alex Mansurov, asistent Františka Kopřivy
 • David Wagner, asistent Mikuláše Peksy

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.

Navrhni úpravu