Evropská unie, zahraničí, obrana

Vítejte na stránce Pirátského týmu pro záležitosti Evropské unie, zahraničních věcí a obrany.

Co děláme?

  • Prosazujeme volební program v oblasti obrany a mezinárodních vztahů, kde těžiště vnímáme v postoji k Evropské unii,
  • plníme jednu z priorit našeho volebního programu - Aktivní účast na rozhodování v EU,
  • připravujeme na základě ověřených zdrojů stanoviska týmu k nejaktuálnějšímu dění,
  • aktivně spolupracujeme s vládou, akademiky, neziskovým sektorem i státními úřady,
  • připomínkujeme rozhodnutí české vlády v zahraniční politice,
  • projednáváme sněmovní tisky a evropské dokumenty, které jsou přikázány výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a výboru pro obranu,
  • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
  • rozpracováváme dlouhodobý program Mezinárodních vztahů.

Jsme pevně na straně lidských práv a mezinárodního práva, snažíme se o Česko jako zemi aktivní v Evropské unii a přispívající k její demokratické reformě.

Jak se můžete zapojit?

Práci jsme si v takhle velkém týmu raději rozdělili do několika oblastí. Každá oblast má přidělenou kontaktní osobu, která vás bude informovat jak se můžete do práce v týmu zapojit co nejefektivněji.

Evropská unie

V této oblasti pracujeme jak na možnostech jak EU zlepšit, tak sledujeme jaké normy z ní přicházejí a připravujeme k nim stanoviska. Zodpovědným europoslancem je Mikuláš Peksa, kontaktní osobou David Wagner (mikulas.peksa@europarl.europa.eu).

Lidská práva

Piráti se staví za lidská práva ve světě i doma. Pokud chcete pracovat na jejich ochraně nebo máte vlastní námět, ozvěte se nám. Zodpovědným poslancem je František Kopřiva, kontaktní osobou Tomáš Guth Jarkovský (tomas.guth.jarkovsky@pirati.cz).

Transatlantické vztahy

Nejen vztahy s USA a vazby v rámci NATO, ale i obchodní dohody jako námi kritizovaná TTIP či vztahy s Mexikem, Kanadou či zeměmi latinské Ameriky. Zodpovědným poslancem je Jan Lipavský, kontaktní osobou Kristýna Plašilová (kristyna.plasilova@pirati.cz).

Východní Evropa

V tomto bodě sdružujeme předně tématiku vztahů s Ruskem, Ukrajinou a pobaltskými státy. Klíčovými tématy jsou zde válka na Ukrajině, konflikt NATO vs Ruská federace a komplikované česko ruské vztahy. Zodpovědným poslancem je Jan Lipavský, zodpovědnou eruoposlankyní je Markéta Gregorová, kontaktní osobou Kristýna Plašilová (kristyna.plasilova@pirati.cz).

Blízký Východ a Kavkaz

Pod tímto rozsáhlým bodem se myslí aktuální spletenec konfliktů a vztahů v Sýrii, Izraeli a Palestině, utužování autoritářského režimu v Turecku a jeho agresivní výpady a další problémy tohoto nestabilního regionu. Zodpovědným europoslancem je Mikuláš Peksa, kontaktní osobou David Wagner (mikulas.peksa@europarl.europa.eu).

Efektivní armáda

Naším cílem je armáda jako přísně kontrolovaná a výkonná součást naší obrany, připravená čelit moderním hrozbám a s vybavením odpovídajícím reálným potřebám, nikoliv výnosným zakázkám. Zodpovědným poslancem je Jan Lipavský, kontaktní osobou Kristýna Plašilová (kristyna.plasilova@pirati.cz).

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

V dnešním propojeném globalizovaném světě mají humanitární katastrofy celosvětové dopady, které se často promítnou i u nás. Piráti považují rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc za plnohodnotnou investici do ekonomiky, bezpečnosti, a diplomatických vztahů. Zodpovědným poslancem je František Navrkal, kontaktní osobou Lukáš Bartík (bartikl@psp.cz)

Rada Evropy

Členem delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy je poslanec František Kopřiva. Ve výboru pro rovné příležitosti se účastní zpracovávání zpráv a rezolucí, v monitorovacím výboru sleduje dodržování lidských práv a demokratických principů napříč Evropou.

Máte úplně jiný nápad?

Dejte vědět! Vaše další návrhy můžete posílat kontaktní osobě za tým, kterou je Alexandr Mansurov (alexandr.mansurov@pirati.cz).

Fungování týmu

EZO tým se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je poslanec František Kopřiva.

Členové týmu jsou:

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu