Školství

Vítejte na stránce Pirátského týmu pro vzdělávání, vědu a školství.

Co děláme?

 • Prosazujeme náš volební program v příslušných oblastech,
 • sbíráme podněty a nasloucháme kauzám, hledáme koncepční řešení
 • aktivně pracujeme s učiteli, studenty i akademiky a neziskovým sektorem na hledání nejlepších řešení pro české školství
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • kontrolujeme práci MŠMT a dalších příslušných ministerstev u průřezových témat
 • pracujeme na zpřístupňování informací a učebních materiálů i mimo úzce vymezený prostor školství
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro školství a vzdělávání,
 • monitorujeme a připomínkujeme rozpočtová opatření doléhající na školy i na vědu a výzkum

Jak se můžete zapojit?

Chcete s námi pracovat?

Pokud nám chcete pomoci, máme několik rozjetých projektů kterých se můžete zúčastnit - stačí se nám ozvat.

 • Reforma financování regionálního školství
 • Revize rámcových vzdělávacích programů a reforma celkové koncepce vzdělávání
 • Reforma vzdělávání pedagogů
 • Vzdělávání dospělých
 • Transparentní financování sportu
 • Rámec občanského vzdělávání

Máte úplně jiný nápad?

Dejte vědět! Ozvěte se Danielu Mazurovi (602 439 639, daniel.mazur@pirati.cz) nebo Davidu Wagnerovi (721 030 120, david.wagner@pirati.cz), rádi si vaše myšlenky vyslechneme a vymyslíme, zda a jak na nich můžeme spolupracovat.

Fungování týmu

Školský tým se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je Daniel Mazur.

Členové základního týmu jsou:

 • Lukáš Bartoň, zodpovědný za vysoké školy a výzkum
 • Lenka Kozlová, zodpovědná za regionální školství
 • Mikuláš Ferjenčík, předchozí člen výboru pro regionální školství
 • Daniel Mazur, garant programového bodu školství a asistent Lukáše Bartoně
 • David Wagner, asistent Lenky Kozlové

Tým pro školství se zodpovídá republikovému předsednictvu strany.

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu