Předseda Pirátů Bartoš vyzývá ministryni Dostálovou ke zveřejnění odpovědi na auditní zprávu Evropské komise

29. 08. 2019
Předseda Pirátů Bartoš vyzývá ministryni Dostálovou ke zveřejnění odpovědi na auditní zprávu Evropské komise
Předseda Pirátů Bartoš vyzývá ministryni Dostálovou ke zveřejnění odpovědi na auditní zprávu Evropské komise

Praha, 29. srpna 2019 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzývá ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby zveřejnila odpověď na předběžnou auditní zprávu, která byla odeslána Evropské komisi. V této odpovědi, dle slov ministryně Dostálové, byla rozporovaná každá věta. Takový přístup vedení ministerstva může být dle Pirátů v přímém rozporu s principem nestrannosti úředníků podléhajících pod služební zákon. Celou kauzu navíc Piráti považují za velice nepřehlednou.

„S velkou nelibostí sleduji vývoj celé kauzy střetu zájmů českého premiéra, kdy jednotlivé úřady přistupují k problematice proplácení finančních podpor zcela odlišně. Na jedné straně SZIF nebo SFŽP proplácení dotací zastavily, na straně druhé např. Ministerstvo průmyslu a obchodu celou věc bagatelizuje a i nadále schvaluje finanční podpory. Chci, aby bylo ve věci, kdy může být kromě porušování zákonů podle našich informací také vyvíjen tlak na úředníky ministerstev, co nejdříve jasno. Proto se v rámci této kauzy obracím jednak na DG REGIO s předáním informací ohledně aktuální situace v ČR a za druhé na ministryni Dostálovou, aby byla odpověď české strany zveřejněna,” komentuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti před nedávnem vyzvali osm českých ministerstev a úřadů s výzvou, aby tyto instituce dodržovaly zákony ve vztahu ke střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Piráti tak učinili s ohledem na možné nemalé finanční škody pro český stát a také s apelem, aby byl přístup všech úřadů jednotný, přehledný a zejména nebyl v rozporu se zákonem.

„Již dříve jsme informovali o proplácení dotací z evropských dotačních fondů společnostem skupiny Agrofert, a.s., které s předstihem pozastavil Státní zemědělský a intervenční fond. Na základě naší výzvy se k zemědělskému a intervenčnímu fondu přidal pouze Státní fond pro životní prostředí v případě národních dotací. Všechny ostatní instituce k celému problému přistupují naprosto benevolentně. Je zarážející, že tento nejednoznačný a do velké míry chaotický přístup panuje v období, kdy česká ministerstva připravují odpovědi k návrhům auditních zpráv Evropské komise. To je jeden z důvodů, proč se obracím na generálního ředitele DG REGIO Marca Lemaîtreho,” popisuje Bartoš.

V dopise generálnímu řediteli Ivan Bartoš rovněž upozorňuje na situaci ohledně přístupu mimořádné senátní komise k auditním zprávám, která je českými ministerstvy naprosto ignorována.

„Úkolem konstruktivní opozice je mimo jiné konstruktivně kontrolovat vládu a přinášet návrhy řešení vzniklých problémů. Naším jednoznačným návrhem bylo neporušovat zákon a postupovat jednotně. To se bohužel neděje, a i to je důvod, proč jsem ve svém dopise generálnímu řediteli Marcu Lemaîtremu poskytl vzájemnou komunikaci mezi mnou a např. Ministerstvem průmyslu a obchodu, které například uzavřelo dohodu o finanční podpoře společnosti z koncernu Agrofert 25. června 2019,” uzavírá Bartoš.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu