Piráti, ODS a KDU-ČSL chtějí v příštím týdnu mimořádnou schůzi ke střetu zájmů premiéra, zprávě NKÚ a deficitnímu rozpočtu vlády

18. 04. 2019
Piráti, ODS a KDU-ČSL chtějí v příštím týdnu mimořádnou schůzi ke střetu zájmů premiéra, zprávě NKÚ a deficitnímu rozpočtu vlády
Piráti, ODS a KDU-ČSL chtějí v příštím týdnu mimořádnou schůzi ke střetu zájmů premiéra, zprávě NKÚ a deficitnímu rozpočtu vlády

Praha, 18. dubna 2019 – Na společné tiskové konferenci Pirátů, ODS a KDU-ČSL ohlásili předsedové uvedených stran Ivan Bartoš, Petr Fiala a Marek Výborný záměr svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Ta by se měla konat v příštím týdnu a bude obsahovat tři body: projednání zprávy NKÚ za rok 2018, projednání deficitu státního rozpočtu a situaci okolo střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše, který dlouhodobě řeší Evropská komise.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že již v srpnu minulého roku vstoupilo v platnost evropské finanční nařízení ke střetu zájmů: „České úřady a ministerstva odmítly reflektovat změny vyplývající z nově přijatého nařízení. Proto jsme byli nuceni se obrátit na jednotlivé komisaře EU, kteří mají věc v gesci a začalo šetření. Babiš ve střetu zájmů podle vyjádření právního oddělení Evropské komise je. To bylo zveřejněno již v prosinci 2018. Nyní čekáme na výsledky auditu Evropské komise o střetu zájmů, které však mají být českým ministerstvům a vládě zaslány 15. května a budou v režimu neveřejné s tím, že vláda bude mít další dva měsíce na reakci. Občané by se tak výsledek šetření dozvěděli nejdříve v červnu. Chceme proto, aby Sněmovna dění okolo střetu zájmů premiéra projednala a dala Evropské komisi najevo, že občané ČR si před volbami do Evropského parlamentu a před zahájením předsednictví Evropské unie zaslouží znát výsledek šetření o střetu zájmů premiéra. Evropská komise je již nyní v prodlení. Komisař Ottinger přislíbil zveřejnění závěrů již v dubnu.“

Druhým bodem navrhované schůze bude projednání zprávy NKÚ za uplynulý rok. Ta je podle Bartoše k vládě kritická v důležitých oblastech: „Stát by měl lépe plnit svou roli, pokud jde o bytovou politiku. Za posledních dvacet let investoval 232 miliard korun. I přesto se podle NKÚ situace v některých oblastech zhoršovala. Roste počet sociálně vyloučených lokalit i počet jejich obyvatel. Přijetí zákona o sociálním bydlení se navíc neustále odkládá a podle NKÚ se může stav ještě zhoršit,“ varoval předseda Pirátů Ivan Bartoš před neochotou vlády situaci řešit. Kritikou zpráva NKÚ nešetří ani v oblasti informačních technologií. „Řízení této oblasti postrádá koncepci, chybí personální kapacity a stát je často závislý na externích dodavatelích. NKÚ na tento problém upozorňuje opakovaně,“ dodal Bartoš.

Třetím bodem schůze, na které se zástupci Pirátů, ODS a lidovců dohodli, je projednání deficitu státního rozpočtu. Vládě se totiž nedaří plnit rozpočtový plán pro tento rok.

„Stagnuje výběr DPH navzdory inflaci i ekonomickému růstu. I přes subvenci rozpočtu prostřednictvím 18 miliard ze státních firem není vláda schopná hospodařit vyrovnaně,“ upozornil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík na nepříznivý trend.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu
Piráti a Starostové