Vláda opět zapomněla řešit situaci tisíců nájemců ohrožených dluhovou pastí. Piráti žádají nápravu

18. 05. 2020
Vláda opět zapomněla řešit situaci tisíců nájemců ohrožených dluhovou pastí. Piráti žádají nápravu
Vláda opět zapomněla řešit situaci tisíců nájemců ohrožených dluhovou pastí. Piráti žádají nápravu

Praha, 18. května 2020 - Tisíce nájemců zůstávají dál ohroženy dluhovou pastí, protože vláda i dnes při jednání opomněla jejich situaci řešit. A to i přesto, že ji na tento problém Piráti několikrát upozorňovali. Do potíží přitom občany uvrhla právě vládní koalice svým nedomyšleným návrhem o příspěvcích na bydlení. Dávka, z níž by lidé měli v budoucnu splatit dlužné nájemné, je totiž vypočítávána na základě uhrazených nájmů. Nelze ji tedy logicky získat, pokud nájemci nebudou s ohledem na koronavir činži hradit. Jako řešení je možné poskytnout dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí chybějících peněz na nájem, a poté standardně přejít na systém osvědčeného příspěvku na bydlení.

Na nebezpečnou nedomyšlenost vládního návrhu jsem upozornila hned v dubnu během sněmovní diskuze. Vláda na mé výtky přiznala, že zákon o pozastavení možnosti výpovědí není úplný. Přesto nepodnikla ani po mých urgencích jakékoliv kroky k nápravě. Jako Piráti tak znovu vládu vyzýváme, ať konečně řeší ochranu těch nejzranitelnějších občanů, potažmo pronajímatelů. Nouzový stav skončil a nyní je potřeba začít minimalizovat dopady krizových opatření na běžný život. Jen tak uchráníme tisíce lidí před chudou a dluhovou pastí v podobě odloženého nájemného.

Se základní myšlenkou ochrany nájemců před výpovědi v době kornaviru jako Piráti souhlasíme, sami dlouhodobě podporujeme obecní bydlení a aktivní přístup státu k bytové politice. Schválené znění má ovšem závažné nedostatky, při neplacení nájmu totiž nevzniká žádný výdaj, který by bylo možné zpětně proplatit z dávek. Pro vyplácení příspěvku na bydlení je přitom tato podmínka jasně uvedena v zákoně.

U hmotné nouze pak v praxi platí, že pokud se dá náklad řešit jinak (zde zákonem posvěceným odkladem činže), rovněž se na něj nepřispívá. Celý problém se tak pouze odsune na podzim, kdy lidé s nízkými příjmy budou muset doplácet dlužné nájmy a přitom nedostanou prostředky z opakovaných dávek.

Piráti se tedy již v minulosti obrátili na vládu s otázkou, jak hodlá na podzim řešit nezaplacené nájmy u těch lidí, kteří budou stále bez příjmu? Odpovědi jsme se my a ani občané bohužel doposud nedočkali.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu