Pirátka Richterová se ptá ministryně práce na postup při řešení zneužívání pracovních dohod

Pirátka Richterová se ptá ministryně práce na postup při řešení zneužívání pracovních dohod
Pirátka Richterová se ptá ministryně práce na postup při řešení zneužívání pracovních dohod

Praha, 11. srpna 2020 – Piráti zaslali prostřednictvím poslankyně Olgy Richterové interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci směrnice EU a reformy dohod o pracovní činnosti a o provedení práce. Koronavirová krize podle Richterové odhalila díry v systému dohod a především skutečnost, že jsou často využívány tam, kde by měla být uzavřena pracovní smlouva. Dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce byly původně navrženy k právnímu ošetření příležitostných nebo sezónních prací, dnes jsou ale využívané kvůli snaze ušetřit na odvodech.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku, k této praxi uvedla: „Dnes se termínovanými dohodami často supluje klasický pracovní poměr. A co hůř, přímo ve státním sektoru se tak řeší nedostatek tabulkových pracovních míst jako třeba u učitelů jazyků. Lidé, kteří pracují v tomto režimu, pak nejsou chráněni pracovněprávními předpisy ani kolektivními smlouvami. Nemají nárok na dovolenou, na přestávky, na náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele i zaměstnance – například na ošetřovné, na odstupné, leckdy ani na podporu v nezaměstnanosti. Pokud neodvádí pojistné na sociální zabezpečení, zůstávají navíc nezajištěni i do budoucna – nepočítají se jim roky do důchodu. Hrozí jim tak velmi nízký nebo dokonce žádný důchod.“

Na základě uvedených skutečností Piráti požadují, aby vláda učinila kroky, které zamezí zneužívání dohod a omezí jejich používání na oblasti, kde jsou opodstatněné. Mezi ně patří, jak uvádí poslankyně Richterová, například sezónní sběr ovoce, práce zvukařů a dalších techniků na festivalech, činnost odborných medicínských konzultantů a dalších.

„Minulé léto přijala Rada EU směrnici, která ukládá zaměstnavatelům nové povinnosti směrem k zaměstnancům pracujícím formou některé z dohod. Nově bude nutné je už od prvního dne informovat např. o počáteční základní částce odměny, délce placené dovolené, standardního pracovního dne nebo týdne, v případě nepředvídatelné pracovní doby pak budou dány referenční hodiny, kdy bude moct být pracovník povolán,“ připomněla Richterová.

  • Ministryni práce a sociálních věcí požádala Olga Richterová o odpověď na tyto otázky:
  1. Jak se připravujete na implementaci směrnice o transparentnějších a předvídatelnějších pracovních podmínkách z 13. června 2019?
  2. Jaké principy hodláte ukotvit pro reformu dohod? Pokud už máte věcný záměr reformy, žádám o jeho poskytnutí.
  3. Jaký harmonogram implementace plánujete? Implementační lhůtu mají členské země EU do poloviny roku 2022.
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu