Pod tlakem Piratů přislíbil ministr zdravotnictví vznik registru dárkyň vajíček

23. 01. 2020
Pod tlakem Piratů přislíbil ministr zdravotnictví vznik registru dárkyň vajíček
Pod tlakem Piratů přislíbil ministr zdravotnictví vznik registru dárkyň vajíček

Praha, 23. ledna 2020 – Asistovaná reprodukce je v Česku výnosný byznys. Dle údajů z roku 2017 je v Česku 43 center asistované reprodukce s obratem přes 4 miliardy korun. V zájmu těchto klinik je upřednostňovat umělé oplodnění proti léčbě příčin neplodnosti. Ta je přitom nejen únosnější z hlediska rozpočtu, ale i bezpečnější. A opět jde o byznys, který je spojen s předsedou vlády a jeho svěřenskými fondy. Pokud převáží obchodní zájmy nad zdravím, bude docházet nejen k soustavnému navyšování veřejných nákladů, ale i k tragédiím. Právě kvůli jedné tragédii jsem se obrátila v interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s několika dotazy. A zároveň i s myšlenkou na vznik registru dárkyň, jehož účelem je předejít tragickým případům, jako se stal nedávno v Brně, kde zemřela mladá žena po zákroku v soukromém zařízení. O něm v říjnu 2019 informovala média.

Ačkoliv darování má být dle současného zákona bezplatné, pouze s úhradou nákladů, v praxi dárci dostávají platby okolo 20 tisíc korun. A protože neexistuje žádný registr dárkyň, mohou ženy, často nacházející se v tíživé sociální situaci, darovat na různých klinikách. A krátké rozestupy mezi jednotlivými zásahy jsou zdraví ohrožující. Znám reálné případy, o kterých mi lidé osobně říkají. Zákon v tomto případě vůbec nic neznamená. Zeptala jsem se proto ministra Vojtěcha, zda lze zákon bez existence registrů a kontroly vůbec vymáhat.

Dle odpovědi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha existuje komise pro reprodukční medicínu zřízená v roce 2017. V lednu by se měla věnovat mým dotazům týkající se dodržování současných právních norem. Podstatné jsou i otázky týkající se možného střetu zájmů členů komise a jejich odbornosti. A rovněž zhodnocení dopadů asistované reprodukce na zdraví dárkyň na základě již existujících dat. S tím souvisí i potřeba informování žen, které opakovaně vajíčka darují. Pouhý formální informovaný souhlas totiž nepovažuji za dostatečnou záruku proti rizikům spojeným s opakovaným darováním.

Dle všeho jsou častými dárkyněmi bezdětné studentky, které mohou ohrozit svou vlastní plodnost. A častými klientkami českých zařízení jsou cizinky – ty tvoří 88 procent příjemkyň darovaných vajíček. Třetina všech českých i zahraničních pacientek míří do reprodukčních klinik akciové společnosti FutureLife, a.s., která je členem koncernu SynBiol, a.s. patřícího do svěřenského fondu AB private trust I zakladatele Andreje Babiše.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu