Konec podvodně získaným titulům. Piráti představili novelu vysokoškolského zákona

09. 06. 2020
Konec podvodně získaným titulům. Piráti představili novelu vysokoškolského zákona
Konec podvodně získaným titulům. Piráti představili novelu vysokoškolského zákona

Praha, 9. června 2020 – Piráti dnes do legislativního procesu předložili novelu zákona o vysokých školách a novelu zákona o regulaci reklamy. Cílem návrhů je jednodušší odebírání podvodně získaných titulů, důsledné zveřejňování závěrečných prací na internetu a zabránění provozování služeb a pomůcek, které napomáhají podvádění při studiu.

„Existuje řada mediálně známých případů, kdy bylo prokázáno podvádění při závěrečné zkoušce, a přesto nedošlo k odebrání titulu. I z rozsudků správních soudů plyne, že je třeba upravit legislativu, pokud je ve veřejném zájmu, aby osoby podvádějící při závěrečné zkoušce mohly čelit riziku odebrání diplomu. Proto přicházíme s opatřeními, která to mají napravit. Vedle soustavného a opakovaného porušování dobrých mravů, pro které může být dnes zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky, navrhujeme doplnit i porušení závažné. Díky tomu budou nově postihováni i tací, kteří sice jednorázově, avšak závažně porušili dobré mravy. Typicky se tak děje při podvádění u závěrečné zkoušky například použitím mikrosluchátka či opisováním (plagiátorstvím) při psaní závěrečné práce,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů a jeden z předkladatelů návrhu Jakub Michálek.

Navrhovaná novela navrhuje též prodloužení lhůty, kdy lze řízení o vyslovení neplatnosti závěrečné zkoušky zahájit. To pomůže v případech, kdy se na podvádění při státnicích či při psaní závěrečné práce přijde až po třech či více letech. Takové případy se v praxi objevují i díky tomu, že nejsou důsledně zveřejňovány závěrečné práce, a tak se na plagiátorství přijde pozdě. Návrh ukládá vysokým školám bezodkladné zveřejní závěrečné práce na svých webových stránkách.

„V novele zavádíme povinnost studenta jednat při studiu čestně a poctivě. Je třeba, aby tato zdánlivě samozřejmá, avšak ne vždy dodržovaná povinnost, byla výslovně stanovena zákonem, aby např. společnosti, které nabízejí různé pomůcky pro podvádění při studiu (např. mikrosluchátka) či psaní seminárních a závěrečných prací na zakázku, nemohly takto explicitně své služby a produkty nabízet. Tomu lze zabránit právě stanovením této povinnosti a ve vazbě na ni dojde v zákoně o regulaci reklamy k zákazu reklamy, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k porušování povinnosti uložené na základě zákona,“ dodává k návrhu Michálek.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu