Piráti konzultují své programové teze napříč politickým spektrem

29. 12. 2016
Tagy
Piráti konzultují své programové teze napříč politickým spektrem
Piráti konzultují své programové teze napříč politickým spektrem

Své programové teze a program pro volby 2017 budou Piráti konfrontovat s širokou řadou odborníků, specialistů i lidí z „opačného břehu“. Tuto praxi už běžně a zcela transparentně uplatňují. Lze se o tom přesvědčit ve veřejném registru lobbistický kontaktů, kde je záznam o každé uskutečněné schůzce, a který strana vede jako jediná v ČR. Piráti nikdy netajili své věcné debaty ani dílčí konzultace nad konkrétními tématy.

Součástí programových tezí Pirátů je i model státem garantovaného základního nepodmíněného příjmu, které nyní v praxi testuje například často glorifikované Finsko. Pirátům bývá vytýkána absence finančního modelu, který by tento koncept podpořil. Podobnou, leč značně zjednodušenou myšlenkou se v rámci programových bodů historické ODS zabýval i bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, kterého Piráti oslovili, aby jim svůj navrhovaný způsob přiblížil. V mediální zkratce pak mylně zaznělo, že má Tlustý vytvořit finančí program Pirátské strany.

„O dohodě ACTA jsme se radili třeba i s Bohuslavem Sobotkou, i když deklarovaný zájem byl od ČSSD pouhým populistickým gestem, což obratem dokázali její poslanci napříkald podporou zákonů o uchovávání komunikačních a lokačních dat občanů v mobilních sítích tzv. Data Retention. To nám ale o hlavu překvapivě nikdo neomlátil,“ komentuje předseda Bartoš. Stejně tak se Piráti historicky radili například s ministrem Martinem Kubou v otázkách mezinárodních obchodních smluv. Se zástupci bankovního sektoru zase v zárodku řešili Babišovu realizaci EET.

Pro volby 2017 Piráti představí svůj aktualizovaný širokospektrý program. Příští rok bude velmi aktuální například novela zákona o vojenské rozvědce. Pro úspěšný boj proti tomuto zásahu do soukromí všech občanů ČR je třeba podrobně znát a konzultovat veškeré jeho aspekty. Předseda Pirátů Bartoš proto plánuje kvůli konzultacím v oblasti bezpečnosti oslovit řadu lidí: Jiřího Růžka (bývalý šéf BIS), generála Šándora nebo generála Picka (bývalý ministr Zemanovy vlády). To však ještě neznamená, že se stane agentem BIS či rozvědčíkem.

„Máme možnost se s politiky i se specialisty z opačné strany barikády setkávat na diskusích, kde ovšem primárně ve velmi krátkém čase prezentujeme každý své postoje. Politika, resp. nepopulistická politika, nevzniká pro palcové titulky a zájem medií. Ať už bude výsledkem plánovaných konzultací cokoliv: získání nových pohledů, vyjasnění si sporných částí, zasazení do konceptu celostátní politiky, nebo naopak tvrdé vymezení se a upevnění našich postojů, věřím, že tenhle postup svůj význam má. Jen hlupák je uzavřený do sebe a neschopen reflexe střílí bonmoty v oblastech, kde mu chybí expertiza nebo tvrdá, nejen makroekonomická data. Schůzky máme zapsány v registru kontaktů mimo jiné proto, aby si novináři nemuseli vymýšlet senzační příběhy a veliká odhalení,“ komentuje mediální konstrukt posledních dní předseda Pirátů Bartoš.

Související odkazy

Kontakt

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu