Náklady na rozrůstání sociálně vyloučených lokalit poneseme všichni, varuje pirátka Richterová

27. 03. 2018
Tagy
Náklady na rozrůstání sociálně vyloučených lokalit poneseme všichni, varuje pirátka Richterová
Náklady na rozrůstání sociálně vyloučených lokalit poneseme všichni, varuje pirátka Richterová

Praha, 27. března 2018 – Hrozí prohlubování sociální nouze lidí v ohrožených lokalitách, uzavírání vyloučených skupin do sebe a tak i další zvyšování nákladů státu. Ze začarovaného kruhu nás dle Pirátů i zainteresovaných odborníků dostane podpora standardního bydlení v běžné zástavbě namísto výstavby tzv. sociálních domovů tedy de facto ubytoven. Shodli se na tom odborníci na dnešním semináři k ukončování bytové nouze v ČR. Semináře se účastnili i poslanci a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR. Za Piráty se akce zúčastnila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR.

Dostupnost bydlení vnímá Pirátská strana jako jeden z nejdůležitějších společenských problémů, i proto se tématu z pozice garantky věnuje Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku.

„Výstavba státních ubytoven se neukazuje jako dlouhodobě efektivní. Jejich výstavba generuje další koncentrovaná místa chudoby a lidé v nich nezískávají kompetence k bydlení. A navíc jsou ve srovnání s byty provozně velice drahé, například kvůli vrátnicím,“ uvedla po semináři pořádaném Platformou pro sociální bydlení Richterová.

Na představitele MMR poslankyně Richterová apeluje, aby zajistili celospolečenskou diskuzi o bydlení a pomohli dosáhnout dohody se všemi dotčenými skupinami, jako jsou starostové obcí a zástupci místních samospráv. Podle Richterové je nutné najít shodu s představiteli Svazu měst a obcí a se Sdružením místních samospráv, kterých se problematika týká nejvíc.

„Je nutné najít rovnováhu mezi obcemi a státem, jasně určit cíle a vyčlenit patřičné prostředky, které budou vynaloženy účelně na financování standardního bydlení rozptýleného v běžné zástavbě. Obce musí mít důvěru ve stát, který nebude jen tím, kdo ukládá povinnosti a dál se nestará. Na druhou stranu stát musí mít přehled o tom, jakou finanční, materiální i lidskou podporu by obce ocenily, vedle diskutovaných změn v rozpočtovém určení daní,“ přiblížila Richterová, jak si rámcově představuje vzájemný vztah a spolupráci státu a obcí.

Další setkání tentokrát svolané MMR se uskuteční již 5. dubna a za Piráty se jej bude účastnit Ivan Bartoš, předseda strany a předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten se problematikou vyloučených lokalit zabývá již několik let a upozorňuje především na lidský aspekt a obavy lidí ze ztráty bydliště:

„S jistotou fungujícího státu se žije úplně jinak než ve strachu z výpovědi nebo odebrání dětí kvůli bydlení na ubytovně. Lidé se nesmí bát ztráty bydlení. Obecní a družstevní byty i sociální bydlení pro nejpotřebnější uspoří celému systému, zejména na druhotných nákladech, ale nejen těch. Jsem rád, že se diskuze nad tak důležitým celospolečenským tématem vede věcně a odborníkům se dostává náležité pozornosti,“ dodává Bartoš.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu