Pirátské návrhy na lepší fungování českého zdravotnictví narážejí ve Správní radě VZP

28. 05. 2018
Pirátské návrhy na lepší fungování českého zdravotnictví narážejí ve Správní radě VZP
Pirátské návrhy na lepší fungování českého zdravotnictví narážejí ve Správní radě VZP

Praha, 28. května 2018 – Na dnešním jednání Správní rady VZP ČR předložil její pirátský člen Zdeněk Hřib několik pozměňovacích návrhů ke kritériím odměňování ředitele VZP, které by měly vést k větší efektivnosti, informovanosti pojištěnců a transparentnosti pojišťovny i českého zdravotnictví. Jeho návrhy však u Správní rady VZP narazily. „Kritéria odměňování ředitele VZP jsou jedním ze zásadních nástrojů, kterými Správní rada řídí směřování VZP. Z nezájmu o vývoj a z některých argumentů používaných členy rady mám pocit, že pojištěnci pro VZP nejsou prioritou. Zájmy, které pojišťovna hájí, mají mnohem blíže k Ministerstvu zdravotnictví,” uvedl Hřib.

Podporu nezískal návrh na zvýšení transparentnosti a informovanosti pojištěnců v oblasti tzv. centrových léčiv podávaných ve specializovaných centrech. „Protiargumenty spočívaly v tom, že příliš mnoho transparentnosti vyjeví, že někde není dostatečná kapacita, nebo že příliš informovaní pojištěnci by pak znali svá práva, což by vedlo k nárůstu nákladů v tomto segmentu péče,” dodal na adresu jednoho z návrhů Hřib. Stejně tak byla zamítnuta žádost na navázání části odměny ředitele na nulový počet prohraných soudních sporů s pojištěnci o úhradu péče.

Neprošel ani požadavek na to, že by VZP rozesílala pojištěncům SMS nebo emaily s informací, že by si měli dojít například na preventivní prohlídku k zubaři. Pojišťovna k tomu data má a disponuje i sofistikovanými nástroji na rozesílání informací, které nyní používá například pro tzv. měkké vymáhání dlužného pojistného.

Hřib také navrhoval, aby ke kritériím k rozvoji sítě praktiků, zubařů a lékáren přibyla podmínka bezvýjimečného splnění nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, která požaduje dostupnost do 35 minut jízdy autem. „Přišlo mi totiž nevhodné, že by ředitel měl dostat odměnu i za předpokladu, že VZP neplní platnou legislativu. Bylo zamítnuto s tím, že už dnes se to neplní a je to vlastně v pořádku,” upřesnil Hřib.

Ze všech předložených návrhů prošlo pouze technické upřesnění k měření kvality služeb call centra VZP. Podle Hřiba část Správní rady VZP nehájí zájmy pojištěnců VZP, ale spíš zájmy Ministerstva zdravotnictví: „Tváří se, že tady neexistuje žádný problém. Dlouhodobou systémovou neschopnost Ministerstva zdravotnictví se snaží skrýt pomocí peněz pojištěnců.“

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu