Nový památkový zákon přinese víc práv vlastníkům, slibuje si po schůzce se zástupci Ministerstva kultury ČR Pirátka Lenka Kozlová

24. 07. 2018
Tagy
Nový památkový zákon přinese víc práv vlastníkům, slibuje si po schůzce se zástupci Ministerstva kultury ČR Pirátka Lenka Kozlová
Nový památkový zákon přinese víc práv vlastníkům, slibuje si po schůzce se zástupci Ministerstva kultury ČR Pirátka Lenka Kozlová

Praha, 24. července 2018 – Piráti se setkali se zástupci Ministerstva kultury ČR, aby řešili zákon o ochraně památkového fondu neboli památkový zákon. Spoluautoři zákona Jiří Vajčner a Martin Zídek z resortu kultury Pirátům představili historii a průběh vzniku zákona, řešilo se rovněž zapojení spolků do ochrany památek, rozšíření práv vlastníků nebo financování staveb v památkových územích. Ze strany Pirátů byl zájem o téma digitalizace. Zde návrh počítá se zavedením seznamu památkového fondu jako agendového informačního systému, který musí být navázán na systém základních registrů a potažmo tak i na katastr nemovitostí. Za ministerstvo se schůzky zúčastnila také Renata Pešková, za Piráty poslankyně Lenka Kozlová a poslanec Petr Třešňák a také členové pirátského sněmovního týmu pro kulturu Jaroslav Němec, Dominika Michailidu a Lukáš Funk.

Opatření obsažená v novém zákoně, která by měla současný stav zkvalitnit, uvádí Lenka Kozlová, členka sněmovního Podvýboru pro kulturu:

„Návrh zákona zakotvuje účast spolků na ochraně architektonického dědictví dle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Spolky by nově mohly požádat orgán památkové péče o informace o všech zahajovaných řízeních týkajících se ochrany architektonického dědictví. Nyní projednávaný návrh se také více věnuje nejen povinnostem, ale i právům vlastníka kulturní památky, přiznává mu například náhradu za omezení vlastnického práva. Obdobně řeší i práva vlastníka nemovitosti v památkovém území. Legislativa má přinést možnost získat finance i na stavby v památkových územích, které nejsou památkou. Důležitá je také nová úprava zmocnění orgánů památkové péče při neplnění povinnosti vlastníků kulturních památek a přímé zmocnění reagovat na stav ohrožení a nutné zabezpečovací práce. Dnes platná právní úprava tento stav v případě nečinnosti vlastníka neřeší.”

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu
Piráti a Starostové