Piráti odmítají návrh MPSV na kvóty pro agenturní zaměstnávání, řešením jsou férové podmínky agenturních zaměstnanců

29. 06. 2021
Piráti odmítají návrh MPSV na kvóty pro agenturní zaměstnávání, řešením jsou férové podmínky agenturních zaměstnanců
Piráti odmítají návrh MPSV na kvóty pro agenturní zaměstnávání, řešením jsou férové podmínky agenturních zaměstnanců

Praha, 29. června 2021 – Pirátská 1. místopředsedkyně a poslankyně Olga Richterová kritizuje návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení kvót pro agenturní zaměstnance. Ten by omezil jejich počet na maximálně 10 procent v poměru k počtu kmenových zaměstnanců. Tento nesystémový návrh podle ní omezuje jak flexibilitu na trhu práce, tak zároveň ohrožuje schopnost zaměstnavatelů dostát zakázkám a v důsledku toho i udržet pozice kmenových zaměstnanců. Podle Pirátů je naopak třeba vymáhat postihy případného protiprávního nebo nepoctivého jednání agentur. Systémové řešení vidí v nastavení snazších podmínek pro zaměstnávání kmenových zaměstnanců, což by vedlo k poklesu zájmu o ty agenturní, jak potvrdil i expert na pracovní právo Tomáš Liškutín.

Podle Richterové by role státu neměla spočívat v omezování zaměstnavatelů: „Je třeba kontrolovat kvalitu agentur práce, ale neomezovat formy pracovních vztahů, které zaměstnavatelům pomáhají pružně reagovat na změny ekonomických podmínek nebo množství zakázek. Výhodou agenturního zaměstnávání je zprostředkování dočasného zaměstnání lidem a vykrytí nedostatku personálních sil. Na druhé straně oblast agenturního zaměstnávání je zatížena nešvary, kterých se dopouštějí nelegální nebo nepoctivé agentury práce, v nichž jsou podmínky pracovníků tristní.“

Trh agentur práce tvoří podle ní poctivé agentury práce, ale také nelegální agentury provádějící zastřené zprostředkování zaměstnání či agentury s příslušným povolením, které však nedodržují předpisy. Postih za protiprávní jednání agentur je dle Pirátů třeba vymáhat a jejich kontrolu zařadit do plánu kontrol inspektorátu práce a věnovat mu dostatečné prostředky. Poctivé agentury práce by však měly být zaměstnavatelům k dispozici i nadále bez kvót.

„Stát by měl být zdrženlivý a vážit na miskách lékárnických vah jakýkoliv zásah, kterým by mohl připravit podnikatele o zakázky a zaměstnance o práci,“ okomentovala Richterová.

Na možné problematické aspekty navržené úpravy upozornil i advokát Tomáš Liškutín: „Agenturní zaměstnanci jsou jedni z mála, u kterých lze flexibilně prodlužovat pracovní poměr na dobu určitou a pokrýt pracovní místa nejistá do budoucna. Pokud by zaměstnavatel mohl poptat jen 10 procent agenturních zaměstnanců, musel by v některých případech zakázky odmítnout. Tím by se snížil jeho obrat, výše odvedené daně a někteří agenturní zaměstnanci by byli bez práce nebo by byli systémem dotlačeni do Švarcsystému.“

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu