Piráti tlačí na opravu vládní legislativy, která se týká příspěvků na bydlení

22. 04. 2020
Piráti tlačí na opravu vládní legislativy, která se týká příspěvků na bydlení
Piráti tlačí na opravu vládní legislativy, která se týká příspěvků na bydlení

Praha, 22. dubna 2020 – V past na nejohroženější lidi se proměnil dnes přijatý vládní návrh o příspěvcích na bydlení. Vládní koalice předložila paskvil a přiznala to ve sněmovní diskuzi s Piráty. Příspěvek na bydlení, z něhož se má případné dlužné nájemné v budoucnu hradit, je totiž vypočítáván na základě uhrazených nájmů. Nelze ho tedy vyplatit, pokud jej nájemci nebudou hradit. Je to začarovaný kruh, jako v románu Hlava XXII. Řešením je poskytnout dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí např. chybějících peněz na nájem a poté standardně přejít na systém osvědčeného příspěvku na bydlení. Na to dnes opět upozornili Piráti, ale vláda naše námitky nevyslyšela. Její dnešní krok povede k vhánění těch nejohroženějších lidí do pasti odloženého nájmu.

Piráti dlouhodobě podporují obecní bydlení a aktivní přístup státu k bytové politice. S vládním návrhem myšlenkově souzněli v tom, že je potřeba předejít devastujícím výpovědím z nájmu. Jenže schválené znění (po vratce ze Senátu) má velké ale: Při neplacení nájmu nevzniká žádný výdaj, který by bylo možné zpětně proplatit z dávek. V příspěvku na bydlení je tato podmínka proplacení v zákoně uvedena výslovně. U hmotné nouze pak platí princip subsidiarity: Pokud se dá řešit náklad jinak (zde zákonem posvěceným odkladem), rovněž se na něj nepřispívá. Problém se tak odsune na podzim, kdy lidé s nízkými příjmy budou muset doplácet dlužné nájmy a nedostanou prostředky z opakovaných dávek, protože narazí na „stropy“ (normativní nebo odůvodněné náklady) jak u příspěvku, tak doplatku na bydlení.

Řešení mělo být od počátku zvažováno v dávkovém systému. Bude nutné do podzimu přijmout mimořádný zákon, kterým se umožní nárazově vyplatit dávky na dlužné nájemné i za nezaplacené měsíce. To bylo možné učinit už nyní, kdy se mohl dočasně opustit princip „dávka jen na zaplacené výdaje“ a zavést měsíční interval místo čtvrtletního. Dnes navíc ministryně Maláčová na videosetkání s poskytovateli sociálních služeb uvedla, že další úpravy dávkového systému po ukončení nouzového stavu nebudou (takto rychle) možné.

V případě, že na zaplacení nájmu bude pronajímatelem využita složená kauce, bude nájem považován za uhrazený. Jenže samozřejmě nájemce bude muset jistotu dorovnat, pokud to má takto s pronajímatelem sjednáno ve smlouvě. V případě dorovnávání kauce ale žádat o příspěvek na bydlení moci nebude. Tato pohledávka se tedy bude chovat jako běžný dluh, který nepůjde uhradit z dávek, a pronajímatelé jej budou používat jako důvod k výpovědi. I kdyby o dorovnání kauce nic v nájemní smlouvě nebylo, platí, že při ukončení nájmu dostane nájemce zpátky méně nebo nic.

Hlavní otázka zní: jak bude vláda řešit na podzim nezaplacené nájmy u těch lidí, kteří budou stále bez příjmu? Piráti navrhovali využít dávku mimořádné okamžité pomoci a současný systém dávek. Přijatá vládní úprava přenesla velké riziko na pronajímatele, včetně hrozeb druhotné platební neschopnosti, a jen prohloubila problém chudších rodin, které sice nyní získají mírný odklad, ale potom je bude čekat o to větší šok. Na otázky, jak bude vláda situaci rodin bez příjmu na podzim řešit, nezazněla žádná odpověď.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu